Franke

Subsidijos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių projektams – pagal fiksuotus įkainius

Subsidijos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių projektams – pagal fiksuotus įkainius

Siekiant efektyviau įgyvendinti Klimato kaitos programą, siūloma šios programos subsidijas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) projektams skirti pagal fiksuotus įkainius. Numatyti  palengvinimai projektų vykdytojams – jiems nebereikės skaičiuoti ir kartu su paraiška nurodyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, teikti ŠESD ataskaitą įgyvendinus projektą. ŠESD  apskaičiuos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA.)

Valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų bei viešųjų įstaigų turto, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, savininkai arba valdytojai galės gauti 793,76 Eur už pačių pasigamintą ar įsigytą 1 kW iš saulės arba vėjo energijos. Juridiniai asmenys, kurie yra turto savininkai arba valdytojai, PVM mokėtojai, galės gauti 297,66 Eur/kW.

Pavyzdžiui, jeigu mokykla planuoja įsirengti 60 kW galios saulės elektrinę, gautų 47 625,6 Eur subsidiją (60 kWx793,76 Eur/kW), o įmonė, kuri yra PVM mokėtoja, – 17 859,6 Eur (60 kWx297,66 Eur/kW).

Fiksuoti įkainiai apskaičiuoti pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymą pastarajam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui apie didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimą.

Projektai turės būti įgyvendinti ne ilgiau kaip per 18 mėnesių. APVA šį laikotarpį gali jį pratęsti vieną kartą, tačiau ne ilgiau kaip pusmečiui. Bendras  įgyvendinimo laikotarpis negalės viršyti 24 mėnesių.

Sąlygas finansinei paramai gauti nustatys šiam tikslui skirti patikslinti Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašai. Aplinkos ministerija kviečia susipažinti su jų projektais – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams ir Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki gegužės 12 d., el. paštu emilija.saulyte@am.lt

Kvietimą teikti paraiškas skelbs APVA. Šiemet iš Klimato kaitos programos 161,6 mln. eurų sąmatos net 27 mln. eurų numatyti juridiniams asmenims, kurie pradės naudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Šių priemonių tikslas –  švelninti klimato kaitą, mažinti ŠESD kiekį, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu