Tikkuurila

Statytojams gali tekti nugriauti savavališkai Chaimo Frenkelio rūmų apsaugos zonoje, Šiauliuose pastatytą tvorą

Tvoros griovimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gauto skundo dėl galimai neteisėtai pastatytos tvoros su atramine sienele pagrindu atliko faktinių duomenų patikrinimą Šiauliuose, Ginkūnų g. Patikrinimo metu išaiškinta ir daugiau šiurkščių pažeidimų

Šių metų gegužės mėn. pradžioje Statybos inspekcija gavo skundą, kuriame buvo nurodyta, kad statytojai Šiauliuose, Ginkūnų g., tvorą su atramine sienele pastatė neteisėtai, t. y. neturėdami gretimų žemės sklypų savininkų sutikimo. 

Gegužės 16 d. Statybos inspekcijos pareigūnai, patikrinę faktinius duomenis skunde nurodytu adresu, nustatė, kad statytojai laikotarpiu nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. liepos mėn. savavališkai, t. y. neturėdami privalomo statybą leidžiančio dokumento (SLD) ir parengto, nustatyta tvarka patvirtinto, statinio projekto, žemės sklype, kuris patenka į  nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos apsaugos zoną (statinių kompleksas vadinamas Chaimo Frenkelio rūmais), ūkio būdu įrengė I grupės nesudėtingą inžinerinį statinį – tvorą (bendras ilgis – apie 104,46 m, aukštis – nuo 1,65 m iki 2,55 m). 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nuostatomis, įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai), kurių aukštis daugiau kaip 1 m, bet neviršija 2 m, ir atraminės sienelės, kurių aukštis nuo 0,20 m iki 1,0 m, yra priskiriamos I grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai. 

Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodyta, kad SLD statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį privalomas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje. 

Statybos inspekcija, vadovaudamasi teisės aktais ir atsižvelgusi į patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, konstatavo, kad žemės sklype, esančiame Ginkūnų g., Šiauliuose, ir patenkančiame į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (jų apsaugos zoną), tvoros, priskirtinos I grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai, statybos darbai buvo vykdomi neturint privalomo SLD, todėl remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 46 dalimi yra laikomi savavališka statyba.

Statytojams surašytas savavališkos statybos aktas bei privalomieji nurodymai iki 2023 m. lapkričio 29 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus tuos, kurie būtini šalinant savavališkos statybos padarinius. 

Taip pat statytojams bus taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 351 straipsnio 3 dalies nuostatas, t. y. už padarytus  pažeidimus skiriama bauda nuo 300 iki 560 eurų.

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu