Anza

Statybos techninis prižiūrėtojas reikalingas ne dėl parašo

Statybos techninis prižiūrėtojas reikalingas ne dėl parašo

Statybos techninės priežiūros naudos, statant ypatingus statinius ar modernizuojant pastatus, įrodinėti jau nereikia. Tačiau dažnas mažesnių pastatų statytojas įpareigojimą organizuoti statybos techninę priežiūrą vis dar laiko formaliu. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai pastebi, kad nedidelės statybos įmonės ar savo reikmėms pastatus statantys gyventojai techninio prižiūrėtojo samdymą sieja tik su papildomomis išlaidomis. Nesistengiantys turėti kvalifikuotą specialistą statybai prižiūrėti ir mokantys tik už parašą privalomuose statybos dokumentuose, statytojai iš tikrųjų veltui švaisto lėšas, įskaitant ir vėliau reikalingas brokui šalinti.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinių paprastąjį remontą. Statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka paskirtas (pasamdytas) statybos techninis prižiūrėtojas turi ne tik daug pareigų, jam suteikta ir nemažai teisių. Būdamas statybos inžinierius jis privalo tikrinti, kad statyba būtų vykdoma pagal statinio projektą ir kokybiškai. Dėl to techniniam prižiūrėtojui pavesta kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų. Taip pat jis privalo tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

Statytojo interesams atstovaujantis statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad rangovas pašalintų statinio projekto, darbų kokybės pažeidimus. Jei šis nevykdo reikalavimų, techninės priežiūros specialistas privalo apie tai pranešti VTPSI ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus. O jeigu statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, prižiūrėtojas gali pats sustabdyti statybą ir kreiptis į VTPSI, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį jo reikalavimą.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo skyrimo (samdymo) ir techninės priežiūros atlikimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. Už Statybos įstatyme ir minėtame reglamente nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą techninis prižiūrėtojas atsako Civilinio ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nustatyta tvarka. Kaip ir statinio projektuotojas ar rangovas, taip ir statybos techninis prižiūrėtojas atsakingas už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Dėl to taip pat privalomas šio specialisto civilinės atsakomybės draudimas. Pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą.

Statinio statybos techninės priežiūros normatyviniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 289 iki 1448 eurų.

Komunikacijos skyrius

www.am.lt

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu