Franke

Statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros pokyčiai nuo gegužės 1 d.

Statybos žemės priežiūra

Seimui pritarus Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimams, nuo 2024 m. gegužės 1 d.keičiasi statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros procesai, taip pat statybos dalyvių procedūrų atlikimo tvarka Lietuvos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Statybos rangovų pareiga pranešti apie subrangovus ,,Infostatybai”

Statytojo pasamdyti rangovai, apie kuriuos statytojas Statybos įstatymo nustatyta tvarka praneša „Infostatybai“ kartu su pranešimu apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, po šio pranešimo užregistravimo privalės pateikti duomenis apie savo samdomus subrangovus. Galimybė nurodyti subrangovus realizuota visiems rangovo darbuotojams, kurie turi įgaliojimą dirbti Teritorijų planavimo ir statybos „Vartai“ portale www.planuojustatau.lt ir tik pranešimams kurių būsena „Priimtas“. Subrangovus nurodyti galima atsidarius pranešimą per sritį „Statybose pasamdytų subrangovų fiksavimas“, kurią galima rasti „Mano statybos“ aplinkoje.

Pagal teisės aktų reikalavimus papildomai teikiami dokumentai 

Registruojant statinio projekto (jo dalies) arba statinio (jo dalies) ekspertizės aktus IS „Infostatyba“ turės būti įkeliamas dokumentas, patvirtinantis, kad ekspertizės rangovas yra apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Kreipiantis statybą leidžiančio dokumento (SLD) ūkininko sodybos statybai pagal Ūkininko ūkio įstatymo nuostatas su prašymu išduoti SLD turės būti pateikiama pažyma dėl pajamų iš žemės ūkio veiklos.

Atliekant statybos užbaigimo procedūras (tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą arba išduodant statybos užbaigimo aktus) turės būti pateikiama atnaujinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, suderinta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.

Statybos inspekcijos teisė stabdyti statybos dalyvių atestatus 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Statybos inspekcija) pritaikius administracinę atsakomybę (baudą) statybos dalyviui, statybos valstybinės priežiūros pareigūnas sustabdys jo atestato galiojimą iki atestuojančios organizacijos sprendimo, jei tas pats asmuo pakartotinai padarys pažeidimą per 5 metus. Terminas, kada padarytas pirmasis iš pažeidimų, dėl kurių bus galimybė stabdyti atestatus, bus skaičiuojamas nuo 2024 m. gegužės 1 d

Statybos užbaigimo dokumentų tikrinimo pokyčiai

Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimais numatyta, kad Statybos inspekcijai patikrinus pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių, deklaracijų apie statybos užbaigimą, statybos užbaigimo aktų teisėtumą ir nustačius pažeidimų, esant įstatyme įtvirtintoms sąlygoms, statybos dalyviai galės juos pašalinti arba pasirašyti taikos sutartį su Statybos inspekcija dėl pažeidimų šalinimo iki prasidedant teisminiam ginčui dėl atitinkamo dokumento panaikinimo. Taip tikimasi sumažinti teisminių procesų skaičių, skatinti asmenis nenaikinant dokumentų šalinti pažeidimus. 

Apie tai, kad surašytas patikrinimo aktas, kuriame konstatuojama, kad pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, deklaracija apie statybos užbaigimą arba užbaigimo aktas surašyti neteisėtai, Statybos inspekcija informuos VĮ Registrų centrą dėl įrašo Nekilnojamojo turto registre padarymo, pateikdama atitinkamą patikrinimo aktą.

Statybos inspekcija nebeatliks servitutų naudojimo priežiūros

Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimais numatyta, kad Statybos inspekcija nuo 2024 m. gegužės 1 d. nebetikrins, ar laikomasi tikrinamam objektui nustatytų žemės servitutų.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos informacija

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu