Ekoklima

Statybos inspekcijos veikla ir teikiamos paslaugos vertinamos vis geriau

statybos inspekcijos veiklos vertinimas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikta klientų (įmonių) apklausa parodė, kad per metus vartotojų bendrasis pasitenkinimo Statybos inspekcijos paslaugomis indeksas padidėjo 2 proc. ir šiuo metu siekia 77,3 procStatybos inspekcijos teikiamų paslaugų kokybės pokytį per pastaruosius metus labiausiai pastebėjo gavusieji statybos valstybinės priežiūros ir konsultavimo  paslaugas. Tyrimo dalyviai geriausiai įvertino Statybos inspekcijos darbuotojų mandagų, dalykišką aptarnavimą (9,0 balo) – tai geriausias rezultatas nuo tyrimų pradžios. Gerai įvertinta ir specialistų kompetencija (8,2 balo).

UAB „Vilmorus“, tyrusi įmonių, kurioms 2022 m. buvo suteiktos Statybos inspekcijos paslaugos, nuomonę pateikė išvadą, kad bendrasis vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas per metus augo 2 proc. nuo 75,3 proc. 2021 m. iki 77,3 proc. 2022 m. (iš viso apklausoje dalyvavo 3 952 juridiniai asmenys).

Ypač džiugina tai, kad Statybos inspekcijos įgyvendinama griežta nulinės tolerancijos korupcijai politika, vykdomos korupcijos prevencijos priemonės, imuniteto pareigūno nuolat organizuojami susitikimai su gyventojais ir kitais interesantais davė akivaizdžiai gerų rezultatų: praėjusiais metais neatsirado nė vieno respondento, kuris būtų nurodęs, kad jam teko duoti kyšį ar kuriam tvarkant reikalus Statybos inspekcijoje, tarnautojai leido suprasti, kad norėtų gauti pinigų ar kitokios naudos (2021 m. apklausos duomenimis, 0,2 proc. apklaustųjų buvo nurodę, kad yra davę kyšį Statybos inspekcijos darbuotojui, taip pat 0,8 proc. buvo nurodę, kad per 12 mėnesių, tvarkant reikalus Statybos inspekcijoje, tarnautojai leido suprasti, kad norėtų gauti pinigų ar kitokios naudos arba to tikėjosi). 

Tyrimas parodė, kad klientų pasitenkinimas Statybos inspekcijos veikla didėjo visose srityse: statybos valstybinės priežiūros indeksas (nuo 74,6 proc. iki 77,3 proc.), teritorijų planavimo valstybinės priežiūros indeksas (nuo 74 proc. iki 75,2 proc.) ir konsultavimo paslaugų vertinimo indeksas (nuo 76,5 proc. iki 77,5 proc.). 

Tyrimo dalyviai geriausiai įvertino Statybos inspekcijos darbuotojų mandagumą, dalykišką aptarnavimą bei specialistų kompetenciją. Respondentai pažymėjo, kad iš Statybos inspekcijos tikisi operatyvesnio paslaugų teikimo ir aiškiau pateikiamos informacijos, taip pat laukia daugiau susitikimų, diskusijų ir konsultacinių seminarų statybos ir teritorijų planavimo temomis.  

„Pasiekti rezultatai įkvepia kartu su komanda tęsti pradėtus darbus pažeidimų prevencijos, skaidrumo didinimo ir veiklos optimizavimo srityse. Stengiamės atliepti klientų išsakytus lūkesčius dėl sparčiau ir kokybiškiau suteikiamų paslaugų, tolesnio informacinių sistemų veiklos tobulinimo. Kadangi respondentai teigiamai įvertino sukurtus modernius konsultavimo sprendimus, dar šiais metais pristatysime šiuo metu kuriamą patogų įrankį, kuriuo bus galima pasitikrinti, ar būtinas statybą leidžiantis dokumentas paprastojo remonto darbams, pasiūlysime naujų konsultavimosi būdų ir daugiau mokymų renginių rinkos profesionalams“, – pabrėžė Statybos inspekcijos viršininkė Eglė Kuklierienė.

Paklausti, kokiais klausimais labiausiai trūksta informacijos, respondentai dažniausiai nurodė, kad daugiau informacijos reikėtų apie statybos užbaigimą (21,7 proc.), teritorijų planavimą (19 proc.), patikrinimų reglamentavimą (17,9 proc.), statybą leidžiančių dokumentų išdavimą (17,4 proc.). 

Informuojame, kad Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą teritorijų planavimo ir statybos srityse bei mažinti pažeidimų ir žalos riziką aplinkos formavimo procesuose, planuoja pravesti 12 mokymų savivaldybių administracijoms, statybos leidimo išdavimo, statybos užbaigimo procedūrose dalyvaujančioms institucijoms, teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, projektuotojams, statinio ekspertizės rangovams. Metų pabaigoje profesionalai sulauks elektroninio leidinio, kuriame bus pateikta aplinkos formavimo procesų dalyviams aktuali informacija (naujausia teismų praktika, metodiniai išaiškinimai, konsultacijos ir kt.). Patarimai statybos ir teritorijų planavimo klausimais pasieks ir gyventojus per kasmet vykdomą informacinę kampaniją radijuje.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu