Franke

Statybos inspekcija nustatė, kad prekybos pastatas Smiltynėje statomas savavališkai

Prekybos centras Smiltynėje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimą gauto skundo dėl galimai nelegalių statybų Smiltynėje pagrindu, nustatė, kad prekybos paskirties pastatas (paviljonas) kultūros paveldo vietovėms priskiriamoje gyvenvietėje statomas savavališkai. Statytojui ne tik teks pašalinti savavališkos statybos padarinius, bet ir gresia piniginė bauda.

Nuvykę skunde nurodytu adresu, Statybos inspekcijos pareigūnai nustatė, kad statytojas UAB „Minteda“, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento (SLD), iš valstybės nuomojamame žemės sklype Smiltynės g., Klaipėda, ties Senąja Perkėla esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, stato naują II grupės nesudėtingąjį negyvenamąjį (prekybos paskirties) pastatą (paviljoną). Patikrinus Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Nekilnojamojo turto registrų duomenis paaiškėjo, kad žemės sklypas patenka į kultūros paveldo vietovę ir saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko rekreacinio prioriteto zoną.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (STR 1.05.01:2017) 3 priedo 1 punkte nurodytakad SLD privalomas statant naują II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje).

Taigi, remiantis STR 1.05.01:2017 nuostatomis, norint statyti II grupės nesudėtingąjį statinį žemės sklype Smiltynės g., Klaipėdoje, privaloma gauti SLD. Beje, Klaipėdos savivaldybės administracija UAB „Minteda“ teikto prašymo išduoti SLD pagal parengtą laikinojo statinio projektą netenkino.

Statybos inspekcija UAB „Minteda“ surašė savavališkos statybos aktą bei privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Taip pat statytojui bus taikoma atsakomybė pagal Statybos įstatymo 56 straipsnio 6 dalį, kurioje už naujo nesudėtingojo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje, kai pastatytas antžeminis statinys ar statinio antžeminė dalis (tarp jų – cokolinis aukštas), numatyta bauda nuo 1 000 Eur iki 2 000 Eur.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu