Franke

Statybos inspekcija kviečia visuomenę aktyviai dalyvauti Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo procese

Elektrėnų savivaldybės teritorija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atliko Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano (Bendrasis planas) keitimo patikrinimą ir nustatė, kad jis neatitinka galiojančio Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialiojo plano sprendiniųBendrojo plano pakeitimu siekiama rekreacinės, miestiečių poilsiui skirtos, paskirties teritorijos naudojimo būdą pakeisti sudarant galimybę ją užstatyti gyvenamaisiais namais (net ir daugiabučiais).    

 Specialiajame plane buvo suplanuota 15 rekreacinių zonų, kuriose nustatyti šių teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimai. 5 rekreacinės teritorijos buvo priskirtos prie trumpalaikio poilsio statinių (viešo naudojimo) teritorijų, kuriose yra arba numatoma įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, paplūdimius, vaikų žaidimo aikšteles, sporto įrenginius, paplūdimio infrastruktūrą ir pan. 7 rekreacinės teritorijos priskirtos prie ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų (viešojo naudojimo) statybos teritorijų, kuriose yra arba numatoma statyti sanatorijas, poilsio namus, sveikatingumo kompleksus, motelius, kempingus, turizmo bazes, nakvynės, paslaugų namus, jaunimo nakvynės namus, gelbėjimo stotis, įrengti maudymuisi skirtas vietas ir kt. Likusios 2 rekreacinės zonos apima miškus ir 1 zona (Elektrėnų marios) priskirta rekreaciniams vandens telkiniams. Taigi, Specialiajame plane buvo suplanuotos rekreacinės teritorijos skirtos visaverčiam visuomenės poilsiui organizuoti.

Bendrojo plano keitimo tikrinimo metu Statybos inspekcija nustatė, kad Bendrojo plano, tvirtinimo keitime nėra įvertintas Specialusis planas ir jo sprendiniai. Bendrojo plano keitimo sprendiniais aukščiau minėtose rekreacinėse teritorijose yra numatyti galimi tokie naudojimo būdai, kurie ateityje sudarytų prielaidas tose teritorijose statyti gyvenamuosius namus, įskaitant daugiabučius gyvenamuosius namus.

Siekdama užtikrinti, kad teritorijų planavimo dokumentais nebūtų nustatomi skirtingi reikalavimai toms pačioms teritorijoms, taip klaidinant visuomenę dėl teritorijų plėtros galimybių, Statybos inspekcija nutraukė Bendrojo plano keitimo tikrinimą ir pareikalavo įvertinti Specialųjį planą ir jo sprendinius, o šio įvertinimo rezultatus pateikti Bendrojo plano keitime bei juos pristatyti visuomenei. 

„Akcentuojame, kad darni teritorijų planavimo plėtra galima tik suderinus visuomenės ir savivaldybės interesus, todėl kviečiame visuomenę stebėti Elektrėnų bendrojo plano keitimo procesą ir Elektrėnų m. savivaldybės administracijai paskelbus informaciją apie viešinimo procedūrų vykdymą, aktyviai jose dalyvauti teikiant pasiūlymus Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui dėl tolimesnės rekreacinių teritorijų plėtros“, – sakė Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento direktorė Donata Petrikienė. 

Statybos inspekcija pažymi, kad gyventojai Bendrojo plano keitimo procesą gali stebėti čia  (www.tpdris.lt → „Planuojamų teritorijų paieška“ → „TPD numeris“ skiltyje nurodydami K-RJ-42-20-416))

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad tikrinimui jau buvo teiktas Rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliojo plano, teritorijos tarp Draugystės gatvės ir Elektrėnų marių ir Rekreacinių ir komercinių teritorijų Elektrėnų mieste detaliojo plano, teritorijos tarp Geibonių gatvės ir Elektrėnų marių (Detalusis planas) keitimas, kurio planuojama teritorija apima 2 Specialiojo plano rekreacines zonas. Detaliojo plano sprendiniais detaliojo plano teritorija skaidoma į 43 sklypus, iš kurių 38  sklypai skirti ilgalaikio (stacionariaus) poilsio paskirties pastatų statybai ir 2 sklypai skirti trumpalaikio poilsio statinių statybai (2 sklypai). Statybos inspekcija  šio plano keitimui pateikė neigiamą patikrinimo išvadą ir jo tvirtinimui nepritarė dėl nustatytos Detaliojo plano sprendinių neatitikties teisės aktų reikalavimams. Tačiau pažymime, kad jeigu išliktų Bendrojo plano keitimo sprendiniai, leidžiantys rekreacinėse teritorijose aplink Elektrėnų marias statyti gyvenamuosius namus (tarp jų ir daugiabučius), ateityje atsirastų galimybė Detaliajame plane ir kitose šiame pranešime minimose rekreacinėse teritorijose, statyti ne tik ilgalaikio poilsio statinius, bet ir gyvenamuosius namus (tarp jų daugiabučius).  

Statybos inspekcija primena, kad pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų gali būti teikiami Elektrėnų m. savivaldybės administracijos direktoriui  raštu arba per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemą (TPDRIS) (informacija, kaip visuomenei per TPDRIS pateikti siūlymą dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento rasite www.tpdris.lt →„D.U.K“ → „Kaip elektroniniu būdu pateikti pasiūlymą dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento“.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu