Tikkurila

Statybos inspekcija imsis Maskvos namų griovimo darbų

maskvos namų griovimo darbai

Vilniaus miesto apylinkės teismas (teismas) 2022-12-09 nutartimi paskyrė 300 eurų  baudą  viešajai įstaigai ,,Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ (statytojas) už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir suteikė teisę Statybos inspekcijai atlikti griovimo veiksmus. Teismui suteikus teisę Statybos inspekcijai griauti neteisėtai pastatytą statinį, artimiausiu metu bus sudaryta griovimo sąmata ir atliktos viešųjų pirkimų procedūros parenkant griovimo darbus atliksiantį rangovą. Planuojama, kad Maskvos namų griovimo darbai bus atlikti iki 2023 m. pabaigos.

VĮ „Registrų centras“ duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra vienas iš dviejų viešosios įstaigos ,,Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“, kuri neteisėtai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento pagrindu vykdė Maskvos namų statybos darbus, dalininkų. Atsižvelgiant į tai Statybos inspekcija 2022-11-30 raštu informavo statytojo dalininką – Vilniaus miesto savivaldybės administraciją apie tai, kad imsis visų teisėtų nuo jos priklausančių priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai sieks užtikrinti įstatymų saugomus interesus. 

Statybos inspekcija informuoja, kad įstatymai nenumato galimybės nusavinti neteisėtai pastatytus statinius, todėl nesant galimybės juos įteisinti, vienintelis galimas teisėtas kelias – juos nugriauti.  

Primename, kad teismo 2016-12-21 sprendime civilinėje byloje numatyti nuoseklūs veiksmai, kuriuos turėjo atlikti statytojas šalindamas neteisėto statybos leidimo padarinius.  Teismo sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-09-05 išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) pripažintas negaliojančiu. 

Teismas įpareigojo statytoją per 3 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją, gavus naują SLD, pertvarkyti statinį. Statytojui per nustatytą terminą nepertvarkius statinio, įpareigojo jį per 6 mėnesius savo lėšomis nugriauti statinį žemės sklype, adresu Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 30, ir sutvarkyti statybvietę.  

Statytojui per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, teismas leido Statybos inspekcijai nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš statytojo. Teismo 2020-02-06 nutartimi teismo sprendimo įvykdymo terminas buvo pratęstas 2 metams. Terminas vykdyti teismo sprendimą baigėsi 2022-04-16.

Konstatavusi, kad teismo sprendimu nurodytas neteisėtai išduoto SLD padarinių šalinimo terminas pasibaigė, Statybos inspekcija nustatyta tvarka atliko teismo sprendimo  patikrinimą ir surašė teismo sprendimo įvykdymo patikrinimo aktą. Patikrinimo akte konstatuota, kad teismo sprendimas nebuvo įvykdytas. Statytojas teismo sprendimo neįvykdant geruoju, teismo sprendimas yra vykdomas priverstinai, perdavus jo vykdymą antstoliui.                       

Gavusi vykdomąjį raštą byloje, Statybos inspekcija 2022-07-13 jį pateikė vykdyti antstolei, kuri pradėjusi vykdomąją bylą teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į teismą dėl teismo sprendime numatytų pasekmių taikymo atsakovei – t. y. baudos už teismo sprendimo nevykdymą taikymo ir galimybės Statybos inspekcijai organizuoti griovimo darbus (kuri numatyta teismo sprendime).

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt