Franke

Statybos inspekcija: dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų taikymo

Atsinaujinantys ištekliai įstatymai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija)informuoja, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas, taip vadinamasis „Proveržio paketas“ nepanaikino teritorijų planavimo dokumentuose numatytų  atsinaujinančių išteklių energetikos objektų plėtros sprendinių.

Statybos inspekcija primena, kad 2022-07-08 įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas („Proveržio paketas“), kuriame numatyta, kad neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose, gavus žemės sklypo savininko sutikimą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, galima  statyti saulės šviesos energijos elektrines (tarp jų saulės šviesos energijos elektrines, kurios yra hibridinės elektrinės dalis) žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, vėjo elektrines (tarp jų vėjo elektrines, kurios yra hibridinės elektrinės dalis), 1 MW ir mažesnės įrengtosios galios biodujų elektrines arba biodujų gamybos įrenginius, kurių biodujų gamybos ar valymo apimtys neviršija 750 kubinių metrų biodujų per valandą bei hibridines elektrines žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, šių energetikos objektų nenumačius teritorijų planavimo dokumentuose. Įstatyme taip pat numatyta, kad minėtos nuostatos (išimtys)  negali būti taikomos tais atvejais, kai pagal galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atsinaujinančių išteklių energetikos (AE) objektų statyba yra negalima. 

Statybos inspekcija, pažymi, kad „Proveržio paketas“ nepanaikino teritorijų planavimo dokumentuose numatytų  atsinaujinančių išteklių energetikos objektų plėtros sprendinių. Jeigu savivaldybės teritorijai ar mažesnei jos daliai parengtuose teritorijų planavimo dokumentuose (bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose) buvo analizuotos atsinaujinančių išteklių energetikos objektų plėtros galimybės ir nurodytos teritorijos, skirtos šių objektų plėtrai, vadinasi šių objektų statyba yra galima tik tose nurodytose plėtros teritorijose, o kitose to paties plano teritorijos dalyse, kur AE objektų plėtra nenumatyta – bendruoju atveju laikytina, kad statyba yra negalima ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytos išimtys negali būti taikomos. Tuo atveju, jeigu galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose  savivaldybės nesprendė AE objektų plėtros klausimų ir teritorijų jų plėtrai nesuplanavo,  tokiose savivaldybėse AE objektai gali būti statomi pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas (išimtis) šių objektų nenumačius teritorijų planavimo dokumentuose.

Statybos inspekcija pažymi, kad kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinami konkretūs teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai ir tik tada taikomos aukščiau nurodytos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymenumatytos išimtys. Dėl statybos galimybių konkrečioje teritorijoje, asmenys turėtų kreiptis į savivaldybių administracijas.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu