Tikkuurila

Statinio naudojimo priežiūros vykdytojas privalės tikrinti, ar jis naudojamas pagal paskirtį, ar laikomasi architektūros kokybės gairių

Statinio naudojimo priežiūra

Aplinkos ministerija pakartotinai teikia derinti statybos techninio reglamento „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ pakeitimus, kuriais įgyvendinamos Statybos įstatymo pataisos, susijusios su statinio paskirtimi, architektūros kokybe. Taip pat atsižvelgta į neseniai įsigaliojusį priedangų projektavimo reglamentavimą, sprendžiamos taikant šį reglamentą išryškėjusios problemos dėl riboto judumo asmenų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo. 

Siūloma keisti ir šio statybos techninio reglamento pavadinimą į „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų inžineriniame statinyje formavimo tvarka“, nes jis nustato naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų inžineriniame statinyje formavimo (kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant inžinerinius statinius ir juos padalijant, atidalijant, sujungiant, perdalijant) tvarką.

Norint užtikrinti, kad statinių, kuriuose privalo būti įrengta priedanga, naudojimo metu nebūtų pažeisti priedangoms keliami reikalavimai, jos nebūtų netinkamai pertvarkytos, į teisės aktų, reglamentuojančių statinių naudojimą sąrašą siūloma įtraukti statybos techninį reglamentą „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. Statinio naudojimo priežiūros vykdytojas turės vertinti, ar statinį naudojant faktiškai laikomasi šiame statybos techniniame reglamente ir statinio projekte numatytų priedangoms keliamų reikalavimų kai jie yra privalomi.

Numatoma patikslinti, kad naudojamuose statiniuose, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (daugiabučiuose, viešbučiuose, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, pramonės, kultūros, gydymo, poilsio, sporto, religinės paskirties ir kt.) turi būti išsaugoti bet kokie objektai ir aplinkos elementai, skirti užtikrinti jų prieinamumą riboto judumo asmenims. 

Tai yra, juose būtų draudžiamai naikinti asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietas, riboto judumo asmenims skirtus keltuvus (platformas), įėjimo ir (ar) įvažiavimo rampas, siaurinti priėjimus ir koridorius, užstatyti juos stambiais įrenginiais, inventoriumi, medžiagomis ar kitokiais daiktais, keisti kelių, priėjimų nuolydžius ar kitaip pažeisti statinių prieinamumo reikalavimus.

Planuojama nustatyti, kad periodinių patikrinimų metu statinio naudojimo priežiūros vykdytojas vertina, ar yra reali galimybė naudoti keltuvus (platformas), asmenims su negalia skirtas automobilių stovėjimo vietas, įėjimo ir įvažiavimo rampas, ar nėra susiaurinti ar užstatyti praėjimai (koridoriai), padidinti įėjimo ir įvažiavimo nuolydžiai. Nustačius atitinkamus statinio prieinamumo reikalavimų ar bent vieno iš jų pažeidimus, jie turės būti įrašomi statinio techninės priežiūros patikrinimo akte.

Šie pakeitimai parengti atsižvelgus į advokatų profesinės bendrijos „Norkus ir partneriai COBALT“ rašte, kurį Aplinkos ministerijai persiuntė Seimo Neįgaliųjų teisių komisija, keliamus su riboto judumo asmenų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimu susijusius klausimus.

Įgyvendinant Statybos įstatymo pakeitimus keičiamas statybos techninis reglamentas papildytas nuostata, kad jeigu statinyje numatoma vykdyti ūkinė veikla neatitinka jo naudojimo paskirties, draudžiama išduoti leidimą, nurodytą Paslaugų įstatyme, atitinkamai ūkinei veiklai vykdyti, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus. Jei statinys (jo dalis) pastatytas ar statomas savavališkai, naudotis juo ar jo dalimi draudžiama, taip pat draudžiama vykdyti bet kokią ūkinę ar kitokią veiklą.

Siūloma įteisinti, kad statinio naudojimo priežiūros vykdytojas, periodiškai tikrindamas naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalės pareikalauti pateikti ir su statinio paskirtimi susijusius ūkinės veiklos dokumentus, įrodančius, kad statinyje vykdoma veikla atitinka statinio paskirtį ir apžiūrėdamas statinį nustatyti, ar jame vykdoma veikla realiai atitinka statinio paskirtį.

Statybos techninį reglamentą „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų inžineriniame statinyje formavimo tvarka“, įgyvendinant Statybos įstatymo pataisas, numatoma papildyti nauja nuostata, kad statinio naudojimo priežiūros vykdytojas turi įsitikinti, ar naudojant statinius laikomasi architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, nustačius, kad tai nepadaryta, pareikalauti, kad minėtų gairių būtų laikomasi.

Pastabas ir pasiūlymus statybos techninio reglamento „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų inžineriniame statinyje formavimo tvarka“ pakeitimų projektui galima teikti iki liepos 3 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu