Ekoklima

Sostinėje vyksta medžių „surašymas“: gyventojai želdinių vietas ir būklę matys internete

Medžių surašymas

Šią savaitę Vilniuje prasideda kasmetinė želdinių inventorizacija – surašomi mieste augantys medžiai, krūmai, įvertinama jų būklė. Šiemet pagrindiniai želdinių inventorizacijos darbai vyks Verkių ir Lazdynų seniūnijose, bus atnaujinti Žvėryno seniūnijos duomenys, o specialistų dėmesio gali sulaukti ne tik valstybinėje žemėje, bet ir privačiuose sklypuose augantys medžiai. 

Už inventorizacijos duomenų surinkimą ir apdorojimą atsakingos bendrovės „Vilniaus planas“ GIS skyriaus vadovo Aurelijaus Deksnio teigimu, inventorizacija vyksta specialistams fiziškai vaikštant po miestą ir per mobiliąją aplikaciją suvedant informaciją tiesiai į duomenų bazę. Inventorizaciją atlikę Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos specialistai vizualiai apžiūri kiekvieną medį atskirai – vertinama želdinių būklė, aprašomi fiziniai parametrai, rekomenduojamos tvarkymo priemonės atsižvelgiant į surinktus duomenis bei augimvietės sąlygas. Inventorizacija atliekama pagal Aplinkos ministerijos įsakymo reikalavimus. 

„Atsižvelgiant į inventorizuojamų objektų savybes bei vietovę, vidutiniškai per dieną specialistas gali inventorizuoti apie 200 želdinių. Per 2–3 metus planuojama inventorizuoti apie 200 tūkstančių želdinių. Želdinių inventorizacijos metu kraštovaizdžio inžinieriai siūlo, kuriuos medžius genėti, kuriuos rekomenduojama kirsti dėl kritinės želdinio būklės ar gydyti“, – sako A. Deksnys. 

Inventorizacijos specialistų dėmesio sulaukia valstybinėje ir savivaldybių žemėje augantys želdiniai, kurių buvimo vieta ir kita informacija yra savivaldybės duomenų bazėje. Lauko darbų metu aptikti želdiniai, kurie nėra duomenų bazėje, į ją įtraukiami, jei atitinka šiuos kriterijus – kamieno skersmuo 130 cm aukštyje yra lygus arba didesnis nei 12 cm, o lianos, krūmai bei mažesnio skersmens naujai pasodinti želdiniai yra aukštesni negu 1,5 m ir/arba apima didesnį negu 3 kv. m plotą. Vertintojų dėmesio gali sulaukti ir privačioje žemėje augantys želdiniai, jei jie priskiriami saugotiniems želdiniams, kurių kamieno skersmuo 130 cm aukštyje yra didesnis nei 20 cm. Tai, ar privačiame sklype augantys želdiniai yra saugotini galite detaliau pasitikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. patvirtintame nutarime Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.315873/asr 

Mieste esantys želdiniai inventorizuojami remiantis Aplinkos ministro patvirtintu Želdynų įsakymu (nr. D1-5). „Pagal galiojančius teisės aktus, gyventojai turi įsileisti medžius inventorizuojančius specialistus į sklypą, šiems pateikus asmens dokumentus ir savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą raštišką patvirtinimą jos pavedimu atliekamus želdinių surašymus. Įeiti į privačias teritorijas šie specialistai turi teisę tik šviesiu paros metu. Todėl gyventojai turėtų žinoti apie vykstančią inventorizaciją ir būti pasirengę specialistų apsilankymui“, – sako „Vilniaus plano“ atstovas. 

Želdinius vertinantys specialistai atkreipia dėmesį į tokius želdinių parametrus kaip jų vieta, rūšis, aukštis, skersmuo, būklė, pagal tai nurodo ir rekomenduojamo tvarkymo priemones. 

Želdinių būklė nustatoma įvertinus, kaip intensyviai medis nugenėtas, ar jis neserga jokiomis ligomis, nėra apniktas kenkėjų – jei taip, kiek jų ir koks ligos intensyvumas, taip pat ar pažeistas medžio kamienas ir koks pažeidimų intensyvumas, ar medis tiesus, ar pasviręs ir koks pasvirimo laipsnis. Galiausiai, vertinamas pomedis (augimo vieta), ar šaknims pakanka vietos ir jos nėra apribotos.  

Želdinių inventorizacija Vilniuje kasmet vyksta nuo 2013 m. Per 10 metų Vilniuje inventorizuoti virš 300 tūkstančių želdinių. Gyventojai inventorizacijos metu surinktus duomenis apie jų kiemuose ir aplinkinėse teritorijose augančius želdinius bei duomenis apie naujai pasodintus ar planuojamus želdinius gali rasti interaktyviame žemėlapyje Miesto tvarkymas / Vilniaus miesto interaktyvūs žemėlapiai (vilnius.lt).

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu