Rockwool

Siūloma keisti pirkimų, kuriuos vykdo daugiabučio namo administratorius, tvarką

Daugiabučio namo administratorius

Aplinkos ministerija parengė Paslaugų, prekių ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus administruojamu namu, pirkimų tvarkos aprašo projektą ir kviečia su juo susipažinti. 

Apraše siūloma nustatyti administratoriaus vykdomų paslaugų, prekių ir darbų pirkimų būdą naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) valdomomis ir administruojamomis informacinėmis sistemomis. 

Kai nėra tokios galimybės, taip pat kai namo bendrojo naudojimo objektų gedimų, defektų šalinimo, avarijų lokalizavimo darbus administratorius privalo organizuoti nedelsdamas, kad būtų išvengta pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai – kitu būdu. Siūlomi kiti būdai – neskelbiama apklausa žodžiu arba raštu, skelbiama apklausa arba konkursas. 

Taip pat apraše siūloma nustatyti bendruosius reikalavimus, taikomus perkant visais jame nurodytais būdais. Kai perkama apraše nurodytais kitais būdais, siūloma nustatant pirkimų reikalavimus atsižvelgti į numatomo pirkimo vertės dydį, savininkų valią, kuri gali skirtis priklausomai nuo daugiabučio namo dydžio, savininkų finansinių galimybių. Kartu būtų nustatyti pirkimų skelbimo, tiekėjų pasiūlymų teikimo terminų, pasiūlymų vertinimo, sutarčių sudarymo reikalavimai.

Šiuo metu daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai, kurie nėra perkančioji organizacija, pirkimus vykdo pagal savo pačių pasitvirtintas pirkimų taisykles ir jas  rengia pagal Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisykles. Patvirtinus aprašą, visi administratoriai pirkimus vykdys šia nauja tvarka.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2023 m. sausio 6 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt