Franke

Siūloma, kaip bus perimami ar išperkami geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai

Geriamojo vandens infrastuktūra

Aplinkos ministerija parengė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos aprašo projektą, kuriame siūloma, kaip turėtų būti perimami, išperkami ir perduodami fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai. 

Numatyta, kad savivaldybių institucijos perduoda viešajam vandens tiekėjui joms nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą sudarydamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo perdavimo–priėmimo sutartį. 

Infrastruktūros savininkui ar jo įgaliotam atstovui planuojama suteikti teisę savo iniciatyva teikti prašymą dėl infrastruktūros išpirkimo ar perėmimo, patikslinti, kokią informaciją ir papildomus dokumentus reikia pateikti kartu. 

Kartu siūloma numatyti konkrečius atvejus, kuomet nepriklausomas turto vertinimas nėra privalomas. Nepriklausomo turto vertinimo nereikėtų, kai infrastruktūros objektai šalių susitarimu perimami neatlygintinai. Taip pat kai sudaryta trišalė ar daugiašalė savivaldybės institucijos ir viešojo arba regioninio vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo, objekto statytojo (užsakovo), kito savivaldybės infrastruktūros valdytojo savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Papildomai atlikti turto vertinimo nereikėtų ir tada, kai ketinamo išpirkti infrastruktūros objekto sandorio vertė neviršija viešojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nusistatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės. Tokiu atveju infrastruktūros savininkas pateikdamas prašymą ją išpirkti turėtų nurodyti ir siūlomą kainą. 

Pakeitimas siūlomas atsižvelgus į tai, kad nepriklausomas turto vertinimas įsigyjant mažos vertės geriamojo vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų infrastruktūrą nekuria pridėtinės vertės, dažnai padidina viešųjų vandens tiekėjų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų sąnaudas.  Be to, taip siekiama racionaliai panaudoti lėšas. 

Minėti pokyčiai numatyti naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kuris priimtas 2022 m. lapkričio mėn. Įstatymas įpareigoja savivaldybes perduoti joms nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą viešajam arba regioniniam vandens tiekėjui ar nuotekų tvarkytojui iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Tikimasi, kad siūlomi aprašo patikslinimai užtikrins sklandžią infrastruktūros objektų išpirkimo ir perėmimų eigą bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo paslaugų užtikrinimą.

Su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos aprašo pakeitimo projektu galite susipažinti čia

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki vasario 28 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu