Anza

Siūloma, kad pastatų energinio naudingumo ekspertui, norinčiam pratęsti kvalifikacijos atestatą, nereikėtų laikyti egzamino

Energetinio naudingumo sertifikatas

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti dviejų statybos techninių reglamentų – „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ ir „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pakeitimus. 

Šie pakeitimai įgyvendina Statybos įstatymo pataisas, susijusias su kvalifikacijos atestatų išdavimu, pratęsimu, galiojimo patvirtinimu. Taip pat su įmokos už pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų informacinės sistemos tvarkymą nustatymo tvarka.

Siūloma, kad jau atestuotam pastatų energinio naudingumo ekspertui, pageidaujančiam ir toliau turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, nereikėtų laikyti egzamino, kaip atestuojantis pirmą kartą. Sprendimą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo atestuojančioji organizacija – Statybos sektoriaus vystymo agentūra – priimtų remdamasi pateiktais kvalifikacijos kėlimą įrodančiais dokumentais. Kvalifikacijos atestato galiojimo pratęsimas siejamas su ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų išklausymu kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

Šiais teisinio reguliavimo pokyčiais siekiama sumažinti ekspertų ir Statybos sektoriaus vystymo agentūros administracinę naštą. Taip pat užtikrinti lygiavertes visų statybos dalyvių veiklos sąlygas.

Siūloma įteisinti, kad pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas už pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų informacinės sistemos tvarkymą kiekvieną kartą, kai registruojamas pastato energinio naudingumo sertifikatas, per penkias darbo dienas gavęs sąskaitą turi sumokėti SSVA  nustatytą ir su Aplinkos ministerija suderintą įmoką. 

Numatoma, kad priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę, daugiabučio pastato buto energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas atsižvelgus įtokio paties buto tame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatą arba tipinį Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtą ir paskelbtą energinio naudingumo sertifikatą.

Taip pat tikslinama ir nurodoma aktuali interneto svetainė, kurioje skelbiama informacija apie išduotus pastato energinio naudingumo sertifikatus – www.ssva.lt.

Pastabas ir pasiūlymus statybos techninių reglamentų „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ ir „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pakeitimų projektams galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki balandžio 17 d.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu