Anza

Šilalės rajono savivaldybėje – pusė suvartojamos energijos iš atsinaujinančių išteklių

Šilalės raj atsinaujinanti energetika

Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuri, palyginti su tradiciniais energijos gamybos būdais, suteikia daug naudos aplinkai, turi socialinę ir ekonominę reikšmę. Skaičiuojama, kad Šilalės rajono savivaldybėje pusė suvartojamos energijos yra iš atsinaujinančių išteklių. Šilalės rajono savivaldybė sparčiai ruošiasi pereiti prie alternatyviųjų išteklių energijos plėtojimo, ruošdama atitinkamus strateginius dokumentus, taip pat atnaujina seną ir neefektyvią viešųjų paslaugų infrastruktūrą bei numato dideles apimtis, modernizuojant senus daugiabučius.

Remiantis Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimu, pagal pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse Šilalės rajono savivaldybė patenka tarp vienuolikos pažangiausių savivaldybių.

„Džiaugiuosi, kad Šilalės rajono savivaldybė sparčiai pereina prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Šilalės rajone įrengtas 950 kW galingumo saulės jėgainių parkas padės aprūpint elektra Šilalės rajono savivaldybės administraciją, seniūnijas, muziejus ir kitus pastatus. Elektrinė jau prijungta prie tinklo, laukiama VERT pažymos dėl elektrinės eksploatavimo. Įgyvendinto projekto „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ II etapo metu Šilalės rajone pavyko pakeisti 722 senus natrio šviestuvus į naujos kartos LED šviestuvus.  Aktyviai ieškome galimybių vykdyti šio projekto I etapą. Tikime, kad nors ir mažos, bet mūsų pastangos prisidės prie darnios energetikos plėtros Lietuvoje“, – sako Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus.

Atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Šilalės rajono savivaldybėje yra 68,01 proc. ir viršija Lietuvos AIE dalį galutinio energijos vartojimo balanse. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime daro biokuro naudojimas bei elektros energijos gamyba pasitelkiant vėjo elektrines. 

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje elektros energija iš AIE gaminama saulės šviesos ir vėjo elektrinėse. Iš įrengtų saulės šviesos elektrinių bei vėjo jėgainių per metus savivaldybėje pagaminama apie 19 054,73 tne elektros energijos.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. duomenimis, Šilalės rajone buvo išduota 13 leidimų gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėse, kurių bendra galia siekia 0,0398 MW. Savivaldybės teritorijoje įrengtos saulės šviesos elektrinės per metus pagamina apie 37,21 MWh (3,20 tne) elektros energijos.

Šilalės rajone taip pat plėtojama ir vėjo jėgainių infrastruktūra. Savivaldybės teritorijos geografinė padėtis ir vėjingumo sąlygos yra palankios vėjo jėgainių statybai. Čia elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių vysto „Enefit Wind“. Ši įmonė Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje dėl palankių klimato sąlygų yra įrengusi 64,90 MW galingumo vėjo parką, iš kurio pagamintą energiją tiekia į bendrą Lietuvos elektros energijos skirstymo tinklą. Remiantis leidimo gaminti vėjo energiją duomenimis, Šilalės rajono savivaldybėje yra išduoti 8 leidimai statyti vėjo energiją gaminančius įrenginius. Bendra šių prietaisų instaliuota galia – 66,46 MW. Šilalės rajone veikiančios vėjo jėgainės per metus pagamina 221 529,41 MWh (19 051,53 tne) elektros energijos. 

Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. duomenis, Šilalės rajone elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galia, tenkanti 1000-iui gyventojų, siekė 38,55 kW, ir tarp šešiasdešimties Lietuvos savivaldybių užėmė 10 vietą. Lyginant su 2019 metais, pokytis buvo +33,79 kW.

Šilalėje įgyvendinamas savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimo projektas, kurio metu numatoma pakeisti senus bei neefektyvius gatvės šviestuvus naujais LED šviestuvais. Taip pat bus montuojamos naujos spintos, kurios leis efektyviai valdyti gatvių apšvietimą, taupant elektros energiją, kai apšvietimas yra nereikalingas. Be to, rengiamas Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas, kuriuo bus nustatyti savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano tikslai. 

Su Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planu iki 2030 m. galima susipažinti čia.

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu