Tikkuurila

Seimas svarstys komunalinių, kitų buityje susidarančių atliekų surinkimo ir tvarkymo įmokų kainodaros pakeitimus

Atliekų surinkimas

Seimas po pateikimo pritarė Atliekų tvarkymo įstatymo ir Rinkliavų įstatymo pakeitimams, kurie leis užtikrinti, kad būtų įgyvendintas principas „teršėjas moka“. Numatoma, kad visos komunalinių atliekų ir joms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų, surenkamų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, kurioms netaikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo sąnaudos būtų įtrauktos į vietinę rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Atliekų tvarkymo įstatymas papildytas nauja sąvoka „komunalinėms atliekoms nepriskiriamos buityje susidarančios atliekos“. Siekiant neriboti savivaldybių pasirinkimo, kokios komunalinėms nepriskiriamos ir buityje susidarančios atliekos gali būti tvarkomos jų organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, baigtinis kitų buityje susidarančių atliekų sąrašas nesudaromas. 

Planuojama, kad į regioninės kainos būtinąsias sąnaudas galės būti įskaičiuojamos ne tik su komunalinių, bet ir su kitų buityje susidarančių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, įskaitant statybines, neapmokestinamų padangų, pvz., dviračių, neįgaliųjų vežimėlių, riedučių, riedlenčių, paspirtukų, vaikiškų ar kitokių vežimėlių padangų ir padangų, sveriančių mažiau kaip 3 kg, atliekas.

Siūloma patikslinti, kad į rinkliavos dalį, susijusią su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) reguliuojama komunalinių atliekų tvarkymo kaina, būtų įskaičiuojamos visos regioninių atliekų tvarkymo centrų valdomų didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių bei buityje susidarančių statybinių atliekų tvarkymo sąnaudos. 

Į savivaldybių skaičiuojamą rinkliavos dalį būtų įskaičiuojamos komunalinių ir kitų buityje susidarančių atliekų surinkimo infrastruktūros įrengimo, priežiūros, atnaujinimo bei plėtros sąnaudos, šių atliekų apdorojimo sąnaudos, patiriamos VERT nereguliuojamoje veikloje. Taip pat atliekų prevencijai skirtų priemonių, numatytų Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane, regioniniuose ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planuose įgyvendinimo sąnaudos. 

Nustačius, kad atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo sąnaudos bus traukiamos į komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninę kainą, būtų prisidėta prie daiktų, dar netapusių atliekomis, pakartotinio naudojimo skatinimo, atliekų turėtojų generuojamų atliekų kiekio mažinimo, atsakingo elgesio tvarkant atliekas formavimo.

Tikimasi, kad priėmus šiuos pakeitimus, bus ištaisyta teisinė spraga ir kitų buityje susidarančių atliekų tvarkymo sąnaudos galės būti traukiamos į rinkliavą ar įmoką, savivaldybėms nereikės ieškoti papildomų kitų buityje susidarančių atliekų tvarkymo finansavimo šaltinių. Pakeitimas prisidės prie nelegalaus kitų buityje susidarančių atliekų atsikratymo gamtinėje aplinkoje rizikos mažinimo.

Siūloma nustatyti, kad sprendimą dėl patvirtintų naujų rinkliavos ar įmokos dydžių taikymo pradžios ir trukmės priima savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tarybos patvirtintos regioninės kainos galiojimo laikotarpį, į naujo rinkliavos ar įmokos dydžio patvirtinimo datą. Atsižvelgiant į tai, kad skirtingose savivaldybėse dėl skirtingų priežasčių rinkliavos ar įmokos dydžių tvirtinimo ar perskaičiavimo datos nesutaps, savivaldybių taryboms paliekama diskrecijos teisė nustatyti, kada įsigaliotų nauji rinkliavos ar įmokos dydžiai.

Siūlomi Atliekų tvarkymo įstatymo ir Rinkliavų įstatymo pakeitimai kartu su lydinčiųjų įstatymų pakeitimais buvo derinti su visuomene, socialiniais-ekonominiais partneriais, suinteresuotomis institucijoms ir šiuo metu yra pateikti Vyriausybei. Tačiau dalis įstatymų pakete nurodytų pakeitimų buvo atskirti ir pateikti Seimui atsižvelgiant į jų svarbą ir kuo skubesnio įsigaliojimo poreikį, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainodaros reguliavimo procesas vyktų sklandžiau.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu