Anza

Seimas skatina didinti energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių

Atsinaujinanti energija seimas

Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, nustatydamas didesnę iš atsinaujinančių energijos išteklių išgaunamos energijos dalį 2030 metais. Palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis didinama nuo 50 iki 70 proc., elektros energijos – nuo 70 iki 100 proc. 

Priimtais pakeitimais sukuriamos naujos galimybės verslo gaminantiems vartotojams. Suteikiama galimybė naudotis grynojo atsiskaitymo modeliu (angl. „net billing“), kai į tinklą patiekiama saugoti perteklinė elektros energija apskaitoma ne kilovatvalandėmis, o eurais. Taip sudaroma galimybė verslo gaminančiam vartotojui mažinti elektros energijos vartojimo sąskaitas realizuojant savo pagamintą elektros energiją.

Šis atsiskaitymo būdas bus taikomas juridiniams (verslo) gaminantiems vartotojams (išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją) taip pat visiems gaminantiems vartotojams, eksploatuojantiems vėjo elektrinę. 

Siekiant užtikrinti teisėtus verslo – nebuitinių gaminančių vartotojų interesus ir teisėtus lūkesčius, nustatyta, kad galiojančiais elektros energijos kiekio apskaitos principais jie galės naudotis iki 2030 m. gruodžio 31 d., t. y. grynasis atsiskaitymas šiems vartotojams bus taikomas tik nuo 2031 m. sausio 1d. 

Pabrėžtina, kad naujos reguliavimo nuostatos dėl grynojo atsiskaitymo nebus taikomos juridiniams asmenims, kurie eksploatuojamų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų sąlygas gaus iki šio įstatymo įsigaliojimo arba kurie įsigis elektrinės dalį iš nutolusio parko, kuriam leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Priimtu įstatymu nustatomos sąlygos nuotolinių atsinaujinančių energijos išteklių parkų vystytojams, perleidžiantiems elektrinės dalį gaminančiam vartotojui, taip apsaugant gaminančių vartotojų interesus – gaminantys vartotojai rezervavimo mokestį mokės tik tada, kai bus įrengta 50 proc. elektrinės.

Įstatyme patikslinamos nuostatos, taikomos atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklai. Nustatoma, kaip įgyjamas bendrijos statusas, kai nereikalingas leidimas gaminti elektros energiją ir leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, atliekami kiti redakciniai patikslinimai.

Nustatyta, kad sudaryti rašytiniai susitarimai su žemės sklypų ir įstatyme numatytos paskirties pastatų savininkais dėl planuojamų statyti vėjo elektrinių yra registruojami Nekilnojamojo turto registre, patikslinamos sąlygos dėl informavimo procedūrų vystytojams, atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių plėtrą pradėjusiems ir reikiamus sutikimus gavusiems iki Proveržio paketo.

Nustatyta išankstinė privaloma skundų dėl elektros pralaidumų rezervavimo nagrinėjimo ne teisme, o Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje, tvarka, siekiant sutrumpinti ginčų nagrinėjimo terminus.

Šiuo metu galiojančio įstatymo pakeitimais užtikrinta, kad elektros energijos pralaidumai būtų rezervuoti valstybinės svarbos atsinaujinančių energijos išteklių projektams.

Siekiant didesnio visuomenės palaikymo atsinaujinančių išteklių energijos plėtrai, patikslintos atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įmokos nuostatos. 15 proc. surinktų gamybos įmokų bus skiriama tiesiogiai gyventojams, gyvenantiems 5 km atstumu nuo elektrinės, o 85 proc. – bendruomeninių organizacijų projektams. Bendruomeninių organizacijų projektai turės būti įgyvendinami 15 km spinduliu aplink pastatytą elektrinę.

Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo sprendimą, įstatyme patikslintos nuostatos dėl ribojimų taikymo perdavimo ir skirstomajame tinkle. Nustatyti bendrieji gamybos ribojimų taikymo principai, aiškiai įtvirtintos galimos taikyti ribojimų rūšys. Siekiant aiškumo nustatyta, kad vystytojų už parduotą elektros energiją gautos pajamos nėra mažinamos, taip pat į įstatymą perkeltos europinio reglamento nuostatos dėl ribojimų apimties, siekiant išlaikyti tinklo patikimumo ir saugumo reikalavimus.

Komerciniams saulės elektrinių vystytojams, kuriems taikoma 2 GW riba, leista susigrąžinti pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ir nutraukti projekto vystymą, o atsilaisvinusią galią paskirstyti likusiems subjektams, arba tęsti veiklą ir kreiptis į Tarybą dėl galimybės pratęsti leidimą plėtrai laikotarpiui nuo leidimo išdavimo iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Pasak Seimo Ekonomikos komiteto, priėmus įstatymų pakeitimus, užtikrinama skaidresnė, aiškesnė ir palankesnė aplinka atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrai, suteikiama daugiau lankstumo vystytojams dėl plėtojamų projektų. Vartotojams sukuriamos naujos galimybės naudotis grynojo atsiskaitymo modeliu, apsaugomi gaminančių vartotojų interesai, kai elektrinės dalis įsigyjama iš nutolusio elektrinių parko.

Įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-2828(2) pritarė 79, prieš balsavo 12, susilaikė 30 Seimo narių.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu