Search
Close this search box.
Franke

S. Gentvilas: ESO turi laikytis įstatymų, negali imti mokesčių už sąlygų išdavimą ir taikyti perteklinių procedūrų

eso

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas prašo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) paaiškinti, kuo remiantis ir kaip šiuo metu įmonė išduoda prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, pritarimus statinių projektams planuojant statyti statinius kitų statinių apsaugos zonose ir planuojant statyti statinius mažesniu nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių.

Aplinkos ministeriją pasiekia informacija iš projektuotojų (inžinierių, architektų), kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas įgyvendinamiems statinių projektams taiko papildomas procedūras, kurios galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Iš gaunamos informacijos galima susidaryti nuomonę, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ taiko teisės aktuose nereglamentuotą tvarką, kurioje pateikiamos instrukcijos, kaip gauti prisijungimo sąlygas, nurodomos kainos už prisijungimo sąlygų parengimą – 31,75 euro, yra nustatyti prisijungimo sąlygų galiojimo terminai – tik iki vienerių metų. Tuo metu sudėtingesnių projektų rengimo terminai dažnu atveju yra ilgesni, tad įgyvendinti prisijungimo sprendinius reikalingas ženkliai ilgesnis laiko tarpas.

Aplinkos ministerija primena, kad Statybos įstatymas nenumato jokių kitų papildomų prisijungimo sąlygų rengimo ir derinimo procedūrų, nei nustatyta įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Prisijungimo sąlygas išduodantys subjektai procedūras atlieka naudodamiesi statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ šios sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Be to, įstatymas nenumato atvejų, kad prisijungimo sąlygų parengimas ir išdavimas būtų atlygintinas.

Kartu Aplinkos ministerija pažymi, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama privalomus rašytinius pritarimus statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, turėtų atkreipti dėmesį, kad elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros linijos, mažo ir vidutinio slėgio gamtinių dujų dujotiekiai yra priskirti kilnojamiesiems daiktams. Tai numato Statybos įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos.

Todėl Statybos techninio reglamento 6 priedo 1 punkto nuostatos turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių (tik aukštos įtampos elektros linijų, aukšto slėgio gamtinių dujų dujotiekių) apsaugos zonas arba norima statyti mažesniu nei numato normos atstumu.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt