Ekoklima

Rangovų teisės ir pareigos bus reglamentuojamos aiškiau

Rangovų teisės pareigos

Aplinkos ministras patvirtino statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimus,  kurie aiškiau reglamentuoja rangovų teises ir pareigas.  

Vadovaujantis pakeistu Statybos įstatymu nustatyta, kad kai statyba vykdoma rangos būdu statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną už visų statinių statybą atsakingą rangovą, kuris turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus rangos sutartyje numatytiems statybos darbams atlikti.

Jis bus atsakingas už tai, kad visos teisės aktuose nustatytos rangovo pareigos konkrečioje statybvietėje būtų kompleksiškai įvykdytos. Tai turi būti numatyta rangos sutarties sąlygose. Šis patikslinimas leidžia įgyvendinti Statybos įstatymo pakeitimus ir išvengti praktikoje kylančių neaiškumų dėl reglamentuotų rangovo pareigų visumos įvykdymo tais atvejais, kai statytojas vienoje statybvietėje pasamdo du ar daugiau rangovų.

Kai Statybos įstatyme nustatytais atvejais privaloma pranešti apie statybos pradžią ir kai vykdant statybos darbus statytojo (užsakovo) pasamdytas rangovas pasitelkia kitus rangovus (subrangovus), informaciją apie juos jis privalo įrašyti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ prie pranešimo apie statybos pradžią. Arba šią informaciją įrašyti į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu yra jame esančių duomenų sąsajos su „Infostatyba“. Vienoje statybvietėje taikomas tik vienas pranešimo būdas.

Tvarką, kaip pateikti minėtą informaciją, reglamentuoja statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu