Ekoklima

Radviliškyje nustatyti savavališkos ir neteisėtos statybos atvejai

Nelegalios statybos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi skundą  atliko Kęstučio g. 3a, Radviliškyje, valstybinėje žemėje esančio daugiabučio namo patikrinimą ir nustatė savavališkos  bei neteisėtos statybos atvejus.

Nustatyta, kad vienas iš daugiabučiame name esančio buto savininkų 2023 m. balandžio mėn. prie pietrytinės namo fasado pusės, kuri ribojasi su statytojui nuosavybės teise priklausančiu butu, ant valstybinės žemės pastatė I grupės nesudėtingąjį inžinierinį statinį – medinių konstrukcijų terasą (terasa) neturėdamas valstybinės žemės patikėtinio (Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos) rašytinio sutikimo ir tuo pažeidė statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 50 punkto (nurodančio, kad statant valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą)  reikalavimą.

Taip pat nustatyta, kad terasos statytojas minėtame daugiabutyje tuo pačiu laikotarpiu savavališkai (be nustatyta tvarka parengto projekto ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) išardydamas daugiabučio  namo išorinėje laikančioje konstrukcijoje sienos dalį ir tokiu būdu padidindamas esamą lango angą bei joje sumontuodamas duris atliko kapitaliniam remontui būdingus statybos darbus. Primename, kad kapitalinis remontas – statyba, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.). Kadangi pirmiau atliktais statybos darbais buvo pakeista pastato fasado išvaizda, statytojas privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka pasirengęs statinio projektą gauti SLD, kuris privalomas vykdant tokios statybos rūšies darbus mieste. Šiais savavališkai atliktais statybos darbais statytojas pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 22 dalį.

2023-09-26 statytojui dėl savavališkai atliktų kapitalinio remonto darbų surašytas savavališkos statybos aktas, privalomasis nurodymas (PN) nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų bei PN pašalinti savavališkos statybos padarinius, o dėl terasos neteisėtos statytos – PN pašalinti pažeidimus. Dėl nustatytų pažeidimų statytojui bus taikoma administracinė atsakomybė nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 353 straipsnio 5 dalyje (bauda nuo 300 iki 560 eurų) bei 356 straipsnyje (užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 1000 eurų).

Primename, kad Statybos inspekcija yra sukūrusi modernius įrankius, kurių pagalba greitai ir paprastai galite pasitikrinti ar planuojamiems statinio paprastojo remonto, kapitalinio remonto ar rekonstravimo remonto darbams privalomas SLD.     

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu