Franke

Prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų – savivaldybės parama

centralizuotas vandentiekis

Uostamiestyje yra beveik pusė tūkstančio gyvenamųjų namų savininkų, kurie gali prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų, bet delsia tai padaryti. Gyventojai, kuriuos gąsdina galimi prisijungimo kaštai, turėtų žinoti, kad dalį prisijungimo prie centralizuotų tinklų išlaidų kompensuoja savivaldybė.

2020 metais savivaldybės parama pasinaudojo 10-ies namų, daugiausiai – sodų bendrijose esančių vienbučių, savininkai. Prisijungimo prie centralizuotų tinklų išlaidoms kompensuoti Klaipėdos miesto savivaldybė pernai skyrė beveik 9 tūkst. Eur. Šios lėšos skirtos pagal 2019 m. gruodžio 19 d. savivaldybės tarybos sprendimu T2-381 patvirtintą „Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Klaipėdos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašą“. Sprendime, kurio tikslas – mažinti aplinkos taršą skatinant gyventojus naudotis centralizuotais vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklais, nustatytas skiriamų lėšų dydis ir tvarka. Numatyta, kad dalinis finansavimas skiriamas namų/daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkams namams prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų prijungti, kai name naudojamas geriamasis vanduo iš vietinio gręžinio arba šulinio, o namo vidaus nuotekų tinklai prijungti prie nuotekų išgriebimo duobės arba savininkai naudojasi lauko tualetais. Lėšos skiriamos užbaigus prijungimo darbus ir su AB „Klaipėdos vanduo“ sudarius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. Savivaldybė įsipareigojo gyventojams kompensuoti pusę patirtų prisijungimo prie centralizuotų tinklų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 tūkst. eurų.

„Per praėjusius metus prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pasinaudojus savivaldybės parama prisijungė vos 10 namų ūkių. Tikėjomės, kad namų savininkų, kuriuos sudomins tokia galimybė bus daugiau. Tačiau ir šiemet klaipėdiečius, kurie iki šiol neturi galimybės naudotis vandentiekio vandeniu ar centralizuotais nuotekų tinklais, kviesime aktyviau naudotis galimybe sutaupyti pusę prisijungimui reikalingų lėšų, taip pat prašome pasidalinti šia informacija su tais, kuriems ji gali būti aktuali“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis.

Siekdama, kad kuo daugiau gyventojų pasinaudotų šia parama, savivaldybė gyventojams siuntė registruotus laiškus ir ragino jungtis prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų. Vis dėlto Klaipėdos mieste dar yra 266 gyvenamieji namai, kuriems yra techninė galimybė prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, tačiau jų savininkai tokia galimybe nesinaudoja. 94 namai vartoja centralizuotai tiekiamą vandenį, bet prie nuotekų tinklų nesijungia. 137 namai nesinaudoja vandens tiekimo paslauga, nors šių namų nuotekos tvarkomos centralizuotai.

Dalis gyventojų, nors ir nėra prisijungę prie centralizuotų tinklų, nuotekas tvarko civilizuotai: yra įsigiję individualius biologinio valymo įrenginius ar nuotekų rezervuarus ir gali pateikti sutartis su paslaugos teikėjais dėl nuotekų išvežimo.

Kita dalis gyventojų – tie, kurie negali pateikti tokių sutarčių.

Mažas pajamas gaunantys klaipėdiečiai, norintys prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų, gali pretenduoti į kitą savivaldybės paramos rūšį. Siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų gyventojams prieinamumą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 26 d. patvirtino „Materialinės paramos tvarkos aprašą“, kuriame numatyta, kad mažas pajamas gaunantys asmenys „už vandentiekio bei nuotekų šalinimo įrenginių nutiesimo darbus“ gali gauti paramą, kuri siekia iki 20 valstybės remiamų pajamų dydžio (2500 Eur). Daugiau informacijos Socialinės paramos skyriaus telefonais: (8 46) 41 08 40 (Vytauto g. 13) ir 
(8 46) 32 46 96 (Laukininkų g. 19A).

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu