Franke

Prevenciniai teritorijų planavimo dokumentų patikrinimai padeda anksčiausiame etape nustatyti teritorijų planavimo organizatorių klaidas

Teritorijų planavimo dokumentai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), prevenciškai atlikusi pradėtos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros planavimo sąlygų patikrinimą, nustatė, kad sprendime dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros rengimo pradžios ir kituose planavimo dokumentuose nustatytas netinkamas dokumento lygmuo. Statybos inspekcija pareikalavo pašalinti neatitikimus teisės aktų reikalavimams

Statybos inspekcija pažymi, kad ypatingai svarbu savivaldybių ar kitų teritorijų planavimo dokumentų organizatorių padarytas klaidas pastebėti kuo anksčiau, kol teritorijų planavimo procesai nėra įsibėgėję ir perėję į tolimesnius etapus. Teritorijų planavimo dokumento baigiamajame etape nustačius pažeidimus, neteisėtai pradėtas rengti dokumentas grąžinamas į pirminę stadiją taisyti klaidas. Priklausomai nuo padarytų klaidų pobūdžio, tokiu atveju savivaldybėms gali tekti keisti teritorijų planavimo dokumento sprendinius, kartoti prieš tai jau atliktas viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūras.

Siekdama apsaugoti proceso dalyvius nuo šios papildomos finansinės ir administracinės naštos, užtikrinti operatyvesnius teritorijų planavimo procesus, Statybos inspekcija kasmet pagal nustatytą tvarką ir įtvirtintus rizikos vertinimo kriterijus vykdo pradėtų rengti teritorijų planavimo dokumentų prevencinius patikrinimus. Teritorijų planavimo proceso dalyviams tinkamai vykdyti teritorijų planavimo procedūras padeda ir Statybos inspekcijos kasmet rengiami teritorijų planavimo dokumentų rengėjų ir savivaldybių administracijų darbuotojų mokymai. 

Statybos inspekcija praneša, kad atlikus prevencinius patikrinimus dažniausiai nustatomi pažeidimai, kai planavimo organizatorius kreipiasi ne į visas institucijas, kurios privalo išduoti planavimo sąlygas, arba institucijos, gavusios prašymą išduoti planavimo sąlygas, per teisės aktuose nustatytus terminus į šį prašymą nesureaguoja, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS) sugeneruoja automatinį pranešimą, kad planavimo sąlygos neišduodamos, o planavimo organizatorius neinformuojamas apie sąlygų neišdavimo priežastis. Nesant išduotų planavimo sąlygų, kuriuose nustatomi privalomi įvykdyti teisės aktų reikalavimai rengiant teritorijų planavimo dokumentą, kyla rizika, kad be sąlygų parengtas dokumentas derinimo metu gali būti sugrąžintas į pirminę stadiją dėl neįvykdytų teisės aktų reikalavimų. Todėl netinkamai funkcijas vykdančioms institucijoms, kurios per teisės aktuose nustatytus terminus nesureaguoja į planavimo organizatoriaus prašymą išduoti planavimo sąlygas, Statybos inspekcija taiko administracinę atsakomybę.

Statybos inspekcija pažymi, kad vykdomų prevencinių patikrinimų naudą atskleidžia ir statistika – 2020-2022 metais dvigubai sumažėjo atvejų, kai planavimo organizatorius nesikreipė į visas privalomas institucijas dėl planavimo sąlygų išdavimo arba atvejų, kai institucijos, gavusios prašymą išduoti planavimo sąlygas, per teisės aktuose nustatytus terminus jų neišdavė.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu