Anza

Pramoninius teršalus siūloma mažinti diegiant inovacijas

Pramoniniai teršalai

Europos Komisija pateikė Europos Parlamento ir Tarybos pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) direktyvos pakeitimo pasiūlymą. Jame numatyta skatinti geriausių prieinamų gamybos būdų ir inovacijų diegimą, efektyviau naudoti energiją ir išteklius, mažiau pavojingų medžiagų, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. 

Direktyva taikoma apie 50 tūkst. didelių pramoninių įrenginių ir intensyvios gyvulininkystės ūkių Europoje, tarp jų – apie 200 įmonių Lietuvoje. 

Siūloma, kad išduodant leidimus būtų svarstoma, ar įmanoma pasiekti aukščiausią geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) rekomendacijų lygmenį, kartu būtų atliekamas nukrypti leidžiančių nuostatų vertinimas ir reguliari peržiūra.

Planuojama, kad naujiems inovatyviems gamybos metodams galės būti išduodami lankstesni leidimai. Bus įkurtas Pramonės pertvarkos ir išmetamųjų teršalų inovacijų centras (INCITE). Iki 2030 m. arba 2034 m. veiklos vykdytojai turės parengti savo objektų pertvarkos planus, kad pasiektų ES 2050 m. nulinės taršos, žiedinės ekonomikos ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus.

Skatinant efektyviai naudoti energiją ir išteklius, mažiau pavojingų medžiagų naudojimą, naujuose GPGB dokumentuose bus nustatyti išteklių naudojimo veiksmingumo lygiai. Bus tobulinama esama aplinkosaugos vadybos sistema.

Siekiant mažinti taršą ir priklausomybę nuo iškastinio kuro, siūloma išduodant leidimus vertinti energijos vartojimo efektyvumą. Nustatant GPGB bus atsižvelgiama į taršos ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo sinergiją technologijų ir investicijų aspektu.

Dar vienas numatomas pokytis – direktyvos reikalavimai bus taikomi didesniam įrenginių skaičiui. Į sistemą bus įtraukti didžiausi galvijų, kiaulių ir paukštininkystės ūkiai, t. y. apie 13 proc. Europos komercinių ūkių, kartu išmetančių 60 proc. ES gyvulių išmetamo amoniako ir 43 proc. metano. Ūkiams bus taikoma supaprastinta leidimų išdavimo tvarka. 

Taip pat reikalavimai būtų taikomi pramoninių mineralų bei metalų gavybai ir didelio masto baterijų gamybai.

Siekiant užtikrinti skaidrumą, visuomenės dalyvavimą leidimų išdavimo procese ir vykdyti taršos mažinimo stebėseną, kartu pateiktas Reglamento dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro pakeitimo pasiūlymas, kuriuo registras bus pertvarkytas į ES pramoninių išmetamųjų teršalų portaląJame piliečiai turės prieigą prie duomenų apie visus Europoje išduotus leidimus, galės susipažinti su artimiausioje jų aplinkoje vykdoma veikla.

Pasiūlyme išplečiama reglamento taikymo sritis, įtraukiant prioritetines medžiagas pagal Bendrąją vandenų direktyvą ir Paviršinio vandens direktyvą, didelį susirūpinimą keliančias medžiagas pagal REACH reglamentą, medžiagas pagal oro kokybės ir požeminio vandens teisės aktus.

Numatoma, kad veiklos vykdytojai turės teikti duomenis apie gamybos apimtis ir išteklių (energijos, vandens, pirminių žaliavų) naudojimą. Tikslinami analitiniai metodai išmetimams nustatyti. Valstybės narės galės pateikti tam tikrus duomenis gyvulių augintojų vardu.

Tai pradiniai pasiūlymai, dėl kurių dar vyks diskusijos, kiekviena valstybė galės pateikti savo poziciją dėl siūlomų direktyvos pakeitimų.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu