Franke

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros žaliosios energetikos objektams bus trumpesnės

žalioji energija

Šiandien įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas Poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas, kuriuo įgyvendinamos Energetikos ministerijos parengto ir Seimo priimto taip vadinamo „Proveržio paketo“ nuostatos. Nuo šiol poveikio aplinkai vertinimo procedūros (PAV) bus trumpesnės, sumažės biurokratinių kliūčių žaliosios energetikos objektams vystyti

Atsižvelgus į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimą, PAV subjektai ir atsakinga institucija, Aplinkos apsaugos agentūra, turės per trumpesnį laiką peržiūrėti dokumentus ir priimti sprendimus dėl planuojamų atsinaujinančių išteklių energijos objektų. Siekiant optimizuoti procesą numatyti konsultaciniai susitikimai su PAV subjektais ir atsakingąja institucija. 

5 darbo dienomis sutrumpėja terminas, per kurį PAV subjektai ir atsakingoji institucija turi išnagrinėti ir įvertinti PAV ataskaitą. Be to, nustačius, kad PAV ataskaita turi trūkumų, prieš pateikiant institucijų pastabas, numatyta organizuoti susitikimus su PAV dokumentų rengėju, kurių metu bus aptariami ataskaitos trūkumai ir galimi jų taisymo būdai, susitariama dėl šių trūkumų pašalinimo terminų. 

Kaip numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitime, vėjo elektrinių poveikio kraštovaizdžiui reikšmingumas bus vertinamas ne pagal PAV tarkos aprašo reikalavimus, o pagal šio įstatymo 49 straipsnio 18 dalį.

Ji numato, kad poveikis kraštovaizdžiui laikomas nereikšmingu, jeigu aukštesnės kaip 30 metrų vėjo elektrinės nestatomos vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose ar ne arčiau jų nustatytu atstumu. Jis apskaičiuojamas prilyginant vieną metrą vėjo elektrinės aukščio (matuojant vėjo elektrinės stiebo aukštį) 10 metrų atstumui iki artimiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taško vertingiausiuose kraštovaizdžio arealuose. 

Įvertinus sėkmingą nuotolinių viešųjų susitikimų patirtį pandemijos metu ir siekiant užtikrinti geresnes galimybes visuomenei dalyvauti priimant aplinkosauginius sprendimus, nustatyta, kad viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vykdomas hibridiniu būdu.

Daugiau informacijos apie paskutinius pasikeitimus poveikio aplinkai vertinimo srityje galite rasti čia.

„Proveržio paketas“ siekia įgyvendinti sklandžią, greitą žaliosios energetikos plėtrą, mažinti biurokratinius trukdžius ir perteklinius ribojimus saulės ir vėjo elektrinėms, sukurti palankias sąlygas gaminančių vartotojų skaičiaus augimui. Be to, jis užtikrins paramą investicijoms ir sumažins jų rizikingumą, sudarys lankstesnes sąlygas diegti inovatyvius verslo modelius. Tai prisidės prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo, o kartu leis sumažinti elektros ir šildymo sąskaitas.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu