Franke

Patvirtintos sertifikavimo išimtys leis apsirūpinti trūkstama žaliava – armatūriniu plienu

Armatūrinis plienas

Įsigalioja išimtys, numatančios kad iki 2023 m. sausio 1 d. neturintis darniųjų techninių specifikacijų dviejų rūšių armatūrinis plienas – suvirinamasis ir iš anksto įtempiamas – gali būti tiekiami Lietuvos rinkai jų nesertifikuojant Lietuvos sertifikavimo įstaigoje. Tačiau šie produktai  turi būti sertifikuoti bent vienoje iš Europos Sąjungos šalių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos paskirtoje ar akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Šie plieno gaminiai gali būti naudojami statant statinius iki 2023 m. birželio 1 d.

Statybos produkcijos sertifikavimo centrui sustabdžius visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus bei trūkinėjant tiekimo grandinėms, statybų verslas susidūrė su sunkumais gauti statybinių medžiagų, ypač plieno gaminių. Aplinkos ministerija, siekdama padėti prisitaikyti prie apribojimų, laikinai leidžia rinkai tiekti minėtus produktus. 

„Turime stengtis, kad dėl sutrikusių žaliavų tiekimo grandinių statybos mūsų šalyje nestotų. Kol bus surastos alternatyvios tiekimo grandinės, turime palengvinti ypatingai svarbių medžiagų įsivežimo į šalį sąlygas, kad užtikrintume savo šalies raidą ir gerbūvį“, – komentuoja pasikeitimus aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Gegužės 18 d. pasirašytas aplinkos ministro įsakymas ir kelių įsakymų pakeitimai dėl išimčių taikymo numato, kad nurodytų plieno gaminių gamintojas ar platintojas juos tiekdamas Lietuvos rinkai turi užtikrinti, kad jie yra sertifikuoti bent vienoje iš Europos Sąjungos šalių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos paskirtoje ar akredituotoje sertifikavimo įstaigoje.

Taip pat jis turi pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta įsakymo dėl išimčių taikymo 3.2 papunktyje nurodyta informacija. Šių statybos produktų eksploatacines savybės vertinamos pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 19.2, 19.4 papunkčiuose nurodytas esmines charakteristikas pagal statybos produkto naudojimo paskirtį.

Atkreipiame dėmesį, kad gamintojas, pasirašydamas eksploatacinių savybių deklaraciją prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms.

Pažymime, kad nurodytoms išimtims taikomos Europos Sąjungos Tarybos reglamentais numatytos sankcijos Rusijai ar Baltarusijai.

Įsakymų projektai praėjo Europos Komisijos, valstybių narių ir Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriato notifikavimo procedūrą skubos tvarka. Europos Komisija patvirtinimą pateikė gegužės 17 d., procesas šiek tiek užtruko kilus papildomų klausimų, susijusių su įsakyme dėl išimčių taikymo nurodytų statybos produktų apimtimi.

Su aplinkos ministro įsakymo „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimais galite susipažinti čia.

Su aplinkos ministro įsakymo „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimais galite susipažinti čia.

Su aplinkos ministro įsakymu „Dėl statybos produktų nurodytų, Reglamentuojamų statybos produktų sąraše tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų“ galite susipažinti čia.

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu