Anza

Patvirtinta AEI bendrijų steigimosi tvarka

Patvirtinta AEI bendrijų steigimosi tvarka

Ministrų kabinetas pritarė Energetikos ministerijos pateiktiems projektams, kuriais nustatomos aiškios tapimo atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) bendrija sąlygos.

Projektais nustatoma, kokius dokumentus privaloma pateikti viešajai įstaigai, siekiančiai būti pripažinta atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, kreipiantis dėl leidimo plėtoti ir leidimo gaminti išdavimo. Tad įvedama daugiau aiškumo, kokias sąlygas turi atitikti viešoji įstaiga, siekianti būti pripažinta AEI bendrija. Taip pat įtvirtinama, kad už AEI bendrijos dalininkų suvartotą elektros energiją, kuri buvo pagaminta AEI bendrijos elektrinėje, nerenkamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos.

Jau anksčiau įstatymu buvo numatyta, kad atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos galės valdyti ir plėtoti atsinaujinančius išteklius energijos gamybai naudojančias elektrines – jose gaminti, vartoti, kaupti savo kaupimo įrenginiuose ir parduoti pasigamintą energiją. Šių bendrijų savininkais galės būti pavieniai žmonės kartu su smulkiomis ar vidutinėmis įmonėmis bei savivaldos organizacijomis, pavyzdžiui, savivaldybėmis ar seniūnijomis, tačiau fiziniai asmenys turės turėti bent 51 proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime.

Projektais taip pat nustatoma, kokius dokumentus turi pateikti asmuo, kai numatoma pakeisti teritoriją, nurodytą išduotame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Tais atvejais, kai numatoma keisti elektrinės prijungimo prie tinklų tašką, tai laikytina naujo leidimo plėtrai išdavimu ir privaloma pateikti visus šiam leidimui gauti reikalingus dokumentus. Tuo atveju, jei prijungimo taško keisti nenumatoma, bus taikomi supaprastinti reikalavimai – reikės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nebus poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai, o tais atvejais, kai statoma vėjo elektrinė, taip pat turės būti gautas kariuomenės patvirtinimas, kad statoma elektrinė nesukels trukdžių nacionaliniam saugumui.

Šiais projektais sudaromos sąlygos pradėti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą, o leidimus išduodančiai institucijai pavedama nustatyti asmens, siekiančio vykdyti šią veiklą, deklaracijos formą, registruoti ir išduoti leidimus, nurodoma, kokią informaciją turi pateikti deklaracijoje asmuo, siekiantis vykdyti šią veiklą, ir procedūros, susijusios su pateiktos informacijos tikrinimu bei leidimo išdavimu, sustabdymu, panaikinimu, leidimo galiojimo ar leidimo galiojimo sustabdymu.

Be to, projektais patikslintos sąlygos dėl elektros energijos prekybos, laimėjus aukcioną, nurodant, kad prekiaujama ir pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tad bus aiškiai nustatyta, kad aukciono laimėtojas gali prekiauti ne tik biržoje ar pagal dvišales elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau ir pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kas leidžia elektros energiją parduoti tiesiogiai vartotojui.

Patikslintos ir atleidimo nuo balansavimo ir elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimo atsakomybės bandomiesiems vėjo elektrinių projektams sąlygos – bandomieji vėjo elektrinių projektai atleidžiami nuo balansavimo ir elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimo 5 metus.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu