Ekoklima

Palangoje savavališkai rekonstruota sargo būdelė „virto“ viešbučių paskirties pastatu – svečių namais

Sargo būdelė virto svečių namais Palanga

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi Palangos miesto savivaldybės administracijos pranešimą apie tai, kad žemės sklype adresu Medvalakio g., Palangoje, nesudėtingųjų statinių kategorijai priskirtino pastato – sargo būdelės vietoje galimai savavališkai pastatytas 2 aukštų pastatas. Atlikusi patikrinimą Statybos inspekcija konstatavo – sargo būdelė savavališkai rekonstruota į viešbučių paskirties pastatą – svečių namus su paslaugų patalpomis.

Statybos inspekcija, atlikusi patikrinimą žemės sklype Medvalakio g., Palangoje, nustatė, kad valstybiniame žemės sklype neturint privalomo statinio rekonstravimo projekto ir statybą leidžiančio dokumento (SLD), I grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai priskirtinas pastatas rekonstruotas į neypatingąjį viešbučių paskirties pastatą – svečių namus su paslaugų patalpomis. Statybos įstatyme nurodyta, kad savavališka statyba – tai statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Savavališkai rekonstruoto pastato savininkui surašytas  savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas iki 2023-07-09 pašalinti savavališkos statybos padarinius. 

Primintina, kad SLD rekonstruoti statinį privalomas ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą ypatingąjį ir neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 2.5 papunktyje įtvirtinta, kad SLD privalomas rekonstruojant nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu