Franke

Pagrindinės naujojo Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostatos

Pagrindinės naujojo Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostatos

Šiandien pristatytas naujojo Šilumos ūkio įstatymo projektas, kurį parengė Energetikos ministerija.
Nauja įstatymo redakcija siekiama užtikrinti, kad centralizuotai pagaminta šiluma gyventojams būtų tiekiama už ekonomiškai pagrįstą mažiausią kainą.
Šiam tikslui pasiekti yra siūlomos  5 pagrindinės  priemonės.

1. Didinti valstybės įtaką šilumos ūkyje

 • Įtvirtinti, kad naujos savivaldybių šilumos ūkio valdymo perdavimo sutartys nebūtų sudaromos, o galiojančios – nepratęsiamos.
 • Šilumos ūkio plėtrą planuoti valstybės mastu. Tai reiškia, kad Vyriausybė tvirtins Nacionalinį šilumos ūkio plėtros planą, kuris nustatys konkrečius sprendimus ir priemones kiekvienai savivaldybei. Tai apims šilumos gamybos plėtrą ir atnaujinimą, kuro rūšių pasirinkimą, šilumos trasų atnaujinimą, daugiabučių renovavimą.
 • Įsteigti valstybės kontroliuojamą šilumos tinklų operatorių, kuris perims šilumos perdavimo tinklų valdymą iš dabartinių šilumos tiekėjų ir privalės užtikrinti šilumos tiekimą  efektyviausiu būdu.

2. Stiprinti šilumos ūkio valstybinį reguliavimą

 • Šilumos kainų nustatymą ir atsakomybę už šilumos kainų teisingumą perduoti vienai institucijai – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
 • Įtvirtinti naują  šilumos kainų reguliavimo modelį, kuris užtikrins ekonomiškai pagrįstas kainas šilumos vartotojams.
 • Įstatymu įpareigoti Komisiją griežtai reikalauti iš įmonių šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo.

3. Įtvirtinti sąžiningą konkurenciją šilumos gamyboje ir perėjimą prie biokuro

 • Sudaryti vienodas sąlygas tiek biokuro katilinių, tiek ir kitų šilumos gamintojų prijungimui prie šilumos perdavimo tinklų.
 • Prekiauti biokuru biržoje ir į šilumos kainas įtraukti tik tokias biokuro sąnaudas, kurios neviršija kainų biokuro biržoje.
 • Šilumos gamintojų pagamintą šilumą supirkti pagal aukciono principus.

4. Įtvirtinti vartotojų  interesų prioriteto principą

 • Visus šilumos vartotojų skundus nagrinėti ir galutinį sprendimą priimti vienai institucijai – Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri, esant reikalui, gintų šilumos vartotojų interesus ir teisme.
 • Šilumos tiekėjus įpareigoti tiekti šilumą ekonomiškiausiu būdu ir saugoti duomenis apie visus tiekimo veiklos  parametrus. Nepateikus pakankamų įrodymų, Komisija privalės perskaičiuoti šilumos suvartojimo duomenis vartotojo naudai.
 • Atstatyti  vartotojų  teisę laisvai pasirinkti pigiausią ir patogiausią daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens ruošimo būdą.

5. Suteikti naujas galimybes renovacijai

 • * Įtvirtinti Energetinio efektyvumo paslaugų bendrovių (EEPB) veiklos pagrindus, kad gyventojams neužkraunant papildomų finansinių įsipareigojimų, sparčiau vyktų daugiabučių namų atnaujinimas ir mažėtų šilumos suvartojimas.

www.enmin.lt

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu