Tikkuurila

Nustatytos aiškesnės statybos užbaigimo procedūros

Statybos užbaigimo procedūros

Aplinkos ministras patvirtino statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“pataisas, kurios įgyvendina gegužės 1 d. įsigaliojusias naujas Statybos įstatymo nuostatas. 

Šie pokyčiai leis padidinti statybos procesų skaidrumą ir efektyvumą, o galimybė rekonstruoti ir remontuoti senus nebaigtos statybos statinius sudarys sąlygas pagerinti ne tik pačių statinių, bet ir visos šalies kraštovaizdžio būklę.

Minėtame statybos techniniame reglamente nustatyta, kokius duomenis rangovai privalo pateikti apie pasitelktus subrangovus, patikslinta, kokiais atvejais gali būti rengiamas nebaigto statinio rekonstravimo ar remonto projektas. Taip pat įteisinta, kad statybos užbaigimo procedūros metu būtų privaloma pateikti ir žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Atnaujinant informaciją apie statytojus esant keliems statytojams ir keliems statiniams, prie kiekvieno statinio turi būti įrašomas to statinio statytojas.

Kaip numatyta Statybos įstatyme, įtvirtinta, kad jeigu vykdant statybos darbus pasitelkiami kiti rangovai (subrangovai), rangovai turi pranešti apie juos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“arba įrašyti tai į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu jame esantys duomenys susieti su „Infostatyba“. Vienoje statybvietėje taikomas tik vienas pranešimo būdas.

Kitas pakeitimas – Nekilnojamojo turto registre registruotiems statiniams (jų dalims), kurie turint statybą leidžiantį dokumentą pradėti statyti iki 2010 m. sausio 1 d., bet neužbaigti ir kurių statybą leidžiantis dokumentas nebegalioja, leidžiama parengti statinių (jų dalių) rekonstravimo arba remonto projektus, aprašus ir pagal juos gauti statybą leidžiančius dokumentus.

Į statybos techninį reglamentą perkeltos Statybos įstatymo nuostatos, susijusios su statybos užbaigimu. Statyba laikoma užbaigta, kai atliekami visi statybos darbai ir išduodamas statybos užbaigimo aktas, kai jis privalomas. Statybos užbaigimo aktas surašomas tik tuo atveju, kai statytojas pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo suderintą statinio kadastro duomenų bylą, taip pat atnaujintą žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų bylą, suderintą Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka.

Statyba laikoma užbaigta ir tuo atveju, kai atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą (kai ji privaloma), statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovas patvirtina deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistruoja „Infostatyboje“. Deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinama tik tada, kai statytojas (užsakovas) pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo suderintą statinio kadastro duomenų bylą, taip pat atnaujintą žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų bylą, suderintą Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka. 

Taip pat patikslinta, kad jei statinių statybos užbaigimo procedūrų metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas nustato, jog statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai neatitinka gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, kaip numatyta Statybos įstatyme, jis kreipiasi į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo. 

Lapkričio 1 d. įsigaliosiančios statybą leidžiančių dokumentų išdavimo sistemos nuostatos bus teikiamos atskiru pakeitimu.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu