Tikkuurila

Nustatytas aiškesnis paveldotvarkos reglamentavimas

paveldotvarkos reglamentavimas

Kultūros ministras Simonas Kairys ir aplinkos ministras Simonas Gentvilas pasirašė įsakymą, kuriuo keičiamos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, jas išdėstant nauja redakcija.  

Naujoje Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių redakcijoje, atsižvelgus į pasikeitusias Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Saugomų teritorijų ir Teritorijų planavimo įstatymų nuostatas, aiškiau reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo, tvirtinimo ir koregavimo tvarka. Taisyklėse naujai nustatoma, kad, rengiant šiuos teritorijų planavimo dokumentus, koncepcija nėra privaloma. Ji rengiama tik tuomet, jei planavimo darbų programoje numatyta  parengti šių dokumentų sprendinių alternatyvas. 

Minėtu įsakymu taip pat patikslinti kriterijai, pagal kuriuos kompleksiniams kultūros paveldo objektams turėtų būti rengiami nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Tokiu atveju šie objektai užimamos teritorijos plotu ir sudėtimi turėtų būti iš esmės panašūs į kultūros paveldo vietoves, todėl minėti kriterijai patikslinti atsižvelgus į atliktą kultūros paveldo vietovių ir objektų palyginamąją analizę. 

Šie minėtų taisyklių pakeitimai padės užtikrinti sklandesnį ir greitesnį kultūros paveldo vietovių ir objektų tvarkymo planų, kuriais nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir teritorinės apsaugos priemonės, rengimą. Tai sudarys geresnes sąlygas šių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugai ir darnios veiklos jų teritorijose ir apsaugos zonose planavimui bei vykdymui. 

Kultūros ir aplinkos ministrų įsakymas parengtas bendradarbiaujant su Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Kultūros infrastruktūros centro specialistais ir dokumentų rengėjais, atestuotais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertais.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu