Rockwool

Ne visi statytojai sąžiningai vykdo savo pareigas

savavališkos statybos pažeidimai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), gavusi informacijos apie galimai be statybą leidžiančių dokumentų (SLD) ir kitų reikalingų dokumentų statomą, rekonstruojamą ar remontuojamą statinį, atlieka neplaninius patikrinimus. Nustačiusi pažeidimus, statytojui surašo savavališkos statybos aktą ir pateikia reikalavimą  pašalinti savavališkos statybos padarinius. Už teisės aktų pažeidimus statytojui skiriama bauda. Net ir esant galimybei neteisėtai pradėtą statyti pastatą įteisinti, statytojams tenka sumokėti ženklią įmoką už savavališką statybą. 

Gavusi informacijos apie galimai neteisėtai vykdomus statybos darbus, Statybos inspekcija atliko patikrinimus ir nustatė du savavališkos neypatingųjų statinių statybos atvejus. 

Kultūros paveldo departamento Šiaulių skyriaus pranešimo pagrindu Statybos inspekcija atliko patikrinimą adresu Kaštonų g., Gruzdžiai, Šiaulių r. sav. Patikrinimo metu nustatyta, kad nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (patenkančiame į Gruzdžių miestelio istorinės dalies teritoriją), neturėdamas SLD ir projekto, statytojas atliko neypatingos kategorijos gyvenamo namo rekonstravimo darbus –  pakeitė pastato išorinius matmenis (ilgį, plotį).

Statybos įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje nurodoma, kad statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, rekonstruotas gyvenamasis namas pagal savo parametrus priskiriamas neypatingosios kategorijos statiniams, tad statinio rekonstravimui privalomas SLD. Statinio ar jo dalies statyba (rekonstravimas) neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius laikoma savavališka statyba. 

Statytojas vykdė statinio rekonstravimo darbus neturėdamas SLD ir projekto, todėl tokia statyba laikoma savavališka, jam buvo surašytas savavališkos statybos aktas dėl neypatingojo statinio savavališkos statybos bei privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų. Už minėtą pažeidimą atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso (ANK) 352 straipsnio 7 dalyje – neypatingo statinio savavališkas rekonstravimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje užtraukia baudą nuo 1 700 iki 3 500 eurų. 

Dar vienas patikrinimas buvo atliktas gavus gyventojo skundą dėl galimai savavališkų vykdomų statybos darbų žemės sklype Eišiškių Sodų 16-oji gatvėje, Vilnius. Patikrinusi VĮ „Registrų centras“ registruose esančius duomenis Statybos inspekcija nustatė, kad žemės sklypo, adresu Eišiškių Sodų 16-oji g., Vilniuje, naudojimo būdas yra mėgėjų sodo žemės sklypai ir jame yra įregistruotas sodo pastatas. Atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje nustatyta, kad pastatytas pastatas neatitinka sodo paskirties statinio parametrų, t. y. viršija 80 kv. m plotą, todėl statinys priskiriamas neypatingosios kategorijos statiniams. 

Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalies sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Pažeidimą padariusiam asmeniui buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Už padarytą pažeidimą – savavališkai statomą neypatingosios kategorijos statinį – ANK 351 straipsnio 5 dalyje numatyta bauda nuo 800 iki 2 400 eurų.

Pažymėtina, kad statytojai savavališkai pastatytus statinius, remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, gali įteisinti gaudami SLD, jei tokio statinio statyba toje vietoje pagal galiojančius teisės aktus yra galima, sumokant įmoką, kurios dydis kinta iki 70 proc. atsižvelgiant į savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad augant visuomenės sąmoningumui gyventojai vis dažniau praneša apie galimai neteisėtus statybos atvejus. Pranešimai tampa svarbūs ne tik nustatant pažeidimus, bet ir leidžia efektyviau vykdyti prevencijos darbą statybų srityje. 

Primintina, kad prieš pradedant bet kokius statybos darbus, pirmiausia būtina pasirūpinti visais reikalingais dokumentais ir tik gavus SLD (kai jis privalomas) ar parengus projektą pradėti statybos darbus. Neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius,  už savavališką statybą gresia atsakomybė.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt