Franke

/Mažeikiai/ Renovuos „Ventos” vidurinę mokyklą ir Merkelio Račkausko gimnaziją

Renovuos “Ventos” vidurinę mokyklą ir Merkelio Račkausko gimnaziją

Lietuvos verslo paramos agentūra pranešė, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektai – „Ventos” vidurinės mokyklos renovacija” ir „Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos renovacija (I etapas)” – Telšių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. P.25-20 yra įtraukti į 2007-2010 m. laikotarpio Telšių regiono projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu”, sąrašą.

„Ventos” vidurinei mokyklai renovuoti numatyta skirti 2 782 311 Lt: iš ES fondų – 2 364 964 Lt, valstybės biudžeto – 417 347 Lt. Projekte numatyta vykdyti „Ventos” vidurinės mokyklos pastato rekonstrukciją, kurios metu bus atliekami pastato išorinių atitvarų rekonstravimo bei pastato energetikos sistemų rekonstravimo darbai.

Paraiška šiam projektui finansuoti turi būti pateikta VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2009 m. vasario 28 d.
Projektui „Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos renovacija (I etapas)” vykdyti skirta 1 112 925 Lt: iš ES fondų – 945 986 Lt, valstybės biudžeto – 166 939 Lt.

Ketinama rekonstruoti Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos sporto salės ir mokamųjų dirbtuvių pastatų išorines aitvaras. Tokiu būdu bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir sumažintas neigiamas jos poveikis aplinkai.
Paraiška turi būti pateikta iki 2009 m. liepos 31 d.

Į Telšių regiono rezervinių projektų sąrašą įtrauktas projektas „Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos renovacija (II etapas)”. Šiame projekte numatyta rekonstruoti gimnazijos pastatų energetikos sistemas bei atlikti mokyklos pastato išorinių atitvarų rekonstravimo darbus, pagerinant jų šilumines charakteristikas. Tam tikslui reikia 1 669 387 litų.

Ryšių su visuomene skyrius

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu