Franke

Lietuvos įmonės kasmet vis geriau vertina Statybos inspekcijos veiklą

Lietuvos įmonės kasmet vis geriau vertina Statybos inspekcijos veiklą

Juridiniai asmenys vis labiau pasitiki Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija). Per metus šių vartotojų pasitenkinimo įstaigos veikla indeksas išaugo beveik 2 procentais ir šiuo metu siekia  77,7 proc., – rodo Statybos inspekcijos užsakymu atlikto tyrimo rezultatai.

„Džiaugiuosi, kad vartotojų pasitenkinimas Statybos inspekcijos veikla augo ir organizacijai ypatingai sunkiu laikotarpiu. Verta pažymėti, kad įvykdžius įstaigos struktūros reformą, kuria siekta užtikrinti efektyvesnę priežiūrą ir aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę, 2019 m.  liepos mėn. Statybos inspekcijoje trūko apie 70 darbuotojų (apie 30 proc. visų darbuotojų). Dėl didelio žmogiškųjų išteklių stygiaus liepos – spalio mėn. ženkliai išaugo darbuotojams tenkantis darbo krūvis – tai lėmė sumažėjusį teikiamų paslaugų operatyvumą. Turint galvoje iššūkius, su kuriais susidūrėme praėjusiais metais, klientų parodytas pasitikėjimas ir aukštas įvertinimas maloniai nustebino. Dėkoju darbuotojams už susitelkimą ir pasiaukojimą, o klientams – už pasitikėjimą ir kantrybę“, – sako laikinai Statybos inspekcijos viršininko pareigas einanti Renata Planutienė.

Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad didžiausią įtaką bendram juridinių asmenų pasitenkinimui Statybos inspekcijos paslaugomis turėjo sprendimų pagrįstumas, pateiktos informacijos aiškumas, specialistų kompetencija bei dalykiškas ir mandagus aptarnavimas. Tyrimas taip pat parodė, kad kreipimosi į Statybos inspekciją rezultatas lyginant su 2018 m. pagerėjo. Didžioji dauguma apklausos dalyvių atsakė, kad visi reikalingi sprendimai buvo priimti, į visus klausimus atsakyta (75,7 proc.).

Beveik 70 proc. respondentų taip pat teigė nejaučiantys, kad Statybos inspekcija kelia kokią nors administracinę ir priežiūros naštą. Nors apklausoje dalyvavę verslo atstovai įstaigos veiklą įvertino geriau nei praėjusiais metais, jie nurodė besitikintys iš Statybos inspekcijos daugiau bendradarbiavimo, spartesnių procedūrų, didesnio operatyvumo konsultavimo srityje ir mažesnės darbuotojų kaitos.

„Atsižvelgdami į klientų poreikį gauti daugiau ir kokybiškesnės informacijos, artimiausiu metu stiprinsime Konsultavimo skyrių ir užtikrinsime operatyvesnį statybos dalyvių konsultavimą. Siekdami užtikrinti efektyvesnę pažeidimų prevenciją organizuosime švietimo ir informavimo kampaniją, daugiau dėmesio skirsime aplinkos formavimo proceso dalyvių informavimui – teiksime metodinės pagalbos rinkinius, organizuosime mokymus ir seminarus. Savivaldybių administracijos pozityviai įvertino Statybos inspekcijos 2019 m. inicijuotą bendradarbiavimo ir mokymų projektą, kurį įgyvendinant Statybos inspekcijos konsultantai suorganizavo pasitarimus su 34 savivaldybių administracijų atstovais teritorijų planavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais. Atsižvelgiant į tai, šis projektas bus tęsiamas ir 2020 metais“, – artimiausius planus pristatė Statybos inspekcijos laikinoji vadovė.

Verta pažymėti, kad vartotojų pasitenkinimo Statybos inspekcijos veikla tyrimas taip pat atskleidė, kad įgyvendintos korupcijos prevencijos priemonės (automatinis prašymų išduoti dokumentus skirstymas visoje šalies teritorijoje dirbantiems statybos inspektoriams, teritorinio principo atsisakymas vykdant priežiūros funkcijas, Vidaus tyrimų skyriaus įsteigimas ir efektyvesnių vidinės kontrolės priemonių įdiegimas) buvo efektyvios ir užtikrino mažesnę korupcijos pasireiškimo riziką institucijoje. Tyrimo duomenimis, su korupcijos apraiškomis tvarkydami reikalus Statybos inspekcijoje susidūrė vos 0,1 proc. klientų. Tai ženklus pokytis lyginant su 2016 m. tyrimo duomenimis – tada su korupcijos apraiškomis nurodė susidūrę 4 proc. įstaigos klientų.

„Nors apklausos rezultatai ir pozityvūs, patikinu, kad Statybos inspekcijoje ir toliau išskirtinį dėmesį teiksime kovai su galimomis korupcijos apraiškomis ir korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti. Įgyvendinus struktūros reformą įsteigtas Vidaus tyrimų skyrius korupcijos prevencijos ir veiklos teisėtumo kontrolės tikslais prižiūrės, kaip laikomasi nulinės dovanų politikos, vykdys teritorinių padalinių sprendimų teisėtumo patikras, vyks į teritorinių padalinių organizuojamus patikrinimus vietoje. Pasinaudodama galimybe norėčiau paprašyti ir klientų būti pilietiškais ir „Pasitikėjimo linija“ pranešti apie bet kokias galimas korupcijos apraiškas Statybos inspekcijoje“, – pabrėžia l. e. Statybos inspekcijos viršininko pareigas Renata Planutienė.

Teritorijų planavimo ir statybos klausimais Statybos inspekcija kviečia kreiptis konsultacijų telefonu (8 5) 207 3333.

Pranešimus apie Statybos inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą galima pateikti telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildžius nurodytą elektroninę formą, užpildžius pranešimo formą įstaigos asmenų aptarnavimo vietose įrengtuose klientų aptarnavimo planšetiniuose stovuose ar atsiuntus informaciją paštu A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu