Tikkuurila

Liepteliui įsirengti dažniausiai pakanka žemės valdytojo sutikimo

lieptelio įrengimas

Suprantamas prie vandens telkinių sodybas turinčių gyventojų noras kuo patogiau pasiekti vandenį. Paprasčiausias būdas – įsirengus lieptą. Pastaruoju metu vis daugiau gyventojų kreipiasi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistus konsultacijos dėl reikalavimų įrengiant lieptą. Dažniausiai užduodamas klausimas – ar lieptui taikomas Statybos įstatymas?

Statybos įstatymas nustato su statinių statyba susijusius reikalavimus. Taigi pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar planuojamas vandens telkinyje įsirengti lieptelis laikytinas inžineriniu statiniu. Nuo to priklausys, ar taikytinos statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Tačiau bet kokiu atveju būtina laikytis reikalavimo, kad liepto dalis sausumoje neturi užtverti kelio pakrantės apsaugos juosta.

Nesudėtingų inžinerinių statinių (tarp jų ir lieptų) paviršinio vandens telkiniuose požymiai ir techniniai parametrai nurodyti statybos techniniame reglamente „Nesudėtingi statiniai“. Jeigu pagal lieptelio parametrus apskaičiuotas koeficientas K mažesnis už 10, toks objektas nelaikomas statiniu ir netaikomos Statybos įstatymo ir reglamentų nuostatos dėl statinio projektavimo ir statybos. Tokiam liepteliui įrengti neprivalomas nei projektas, nei statybą leidžiantis dokumentas (SLD). Jeigu K reikšmė didesnė už 10, liepto įrengimo reikalavimai priklausys nuo to, kuriai – I ar II – nesudėtingų statinių grupei jis priskirtinas.

SLD – rašytinis įgalioto savivaldybės administracijos tarnautojo pritarimas I grupės nesudėtingo statinio supaprastintam statybos projektui privalomas tik tuomet, jei lieptas statomas kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje. Reikėtų parengti statinio supaprastintą statybos projektą ir gauti SLD, jeigu II grupės nesudėtingo inžinerinio statinio parametrus atitinkantis lieptas būtų statomas mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje. Kitais nesudėtingiems inžineriniams statiniams priskirtinų lieptų įrengimo atvejais rašytinis pritarimas projektui neprivalomas.

Tačiau jei ir nebūtina gauti liepto SLD, jį teisėtai įsirengti pasirinktoje vietoje ne visada įmanoma. Jei vandens telkinys yra išnuomotas, reikia turėti jo savininko raštišką sutikimą, o statant valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) sutikimą Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių nustatyta tvarka. Sutikimas išduodamas privataus žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui, kurio valdomas ar naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybiniu vidaus telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį. Gyventojas, pageidaujantis gauti šį sutikimą, kartu su prašymu NŽT teritoriniam skyriui turi pateikti supaprastintą laikino nesudėtingo statinio projektą, parengtą pagal statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

Kilus klausimų dėl teisės aktų nuostatų taikymo konkrečioje situacijoje, pasikonsultuoti galima su VTPSI specialistais telefonu (8 5)  207 3333 arba užpildžius elektroninę paklausimo formą.

Komunikacijos skyrius

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu