Tikkuurila

Leidimas statyti dvibutį namą Žolyno gatvėje, Vilniuje, išduotas neteisėtai

dvibučio statyba

Vilniaus apygardos teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl dvibučio gyvenamojo namo Žolyno g. 57, Vilniuje. Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtas sprendimas dėl leidimo statyti namą panaikinimo įsiteisėjo ir turi būti vykdomas.

Žemės sklype, kuriame buvo leista statyti dvibutį gyvenamąjį namą, nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, susijusios su kraštovaizdžio draustiniais, nacionaliniais ir regioniniais parkais. Šis sklypas yra konservacinio prioriteto zonoje – Iškartų kraštovaizdžio draustinyje, sugriežtinto vizualinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje. Pavilnių regioninio parko (Pavilnių RP) tvarkymo plane nurodyta, kad visose kraštovaizdžio tvarkymo zonose esamose sodybose ir kitose užstatymo teritorijose galima vykdyti statybos darbus tik nustatyta tvarka parengus detaliuosius planus, techninius projektus. Sugriežtinto vizualinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje turi būti išlaikomas esamas vizualinis gyvenviečių pobūdis, nekeičiamas užstatymo intensyvumas, plotas, nedidinamas statinių aukštingumas.

VTPSI, atlikusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 metais išduoto leidimo statyti naują statinį (SLD) išdavimo teisėtumo patikrinimą, nustatė esminių pažeidimų. Suprojektuoto pastato parametrai žymiai didesni už buvusios sodybos statinių parametrus ir nesuderinami su Pavilnių RP tvarkymo plane ir Vilniaus miesto bendrajame plane nustatytais apribojimais. Turėjo būti parengtas sklypo detalusis planas, keičiantis teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, bet nepažeidžiantis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir teisės aktų reikalavimų. Be to, statinio projektas nebuvo pateiktas tikrinti visiems privalėjusiems tai atlikti subjektams.

Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą pagal VTPSI ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijai ir statytojai UAB „Girios slėnis“ dėl SLD panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, jį tenkino visiškai. Panaikino Savivaldybės administracijos bendrovei „Girios slėnis“ išduotą SLD, įpareigojo statytoją per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują SLD perstatyti pradėtą statyti dvibutį gyvenamąjį namą taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, o to nepadarius – įpareigojo UAB „Girios slėnis“ per 3 mėnesius savo lėšomis nugriauti pradėtą statyti namą ir sutvarkyti statybvietę. Per teismo sprendime nustatytą terminą nepašalinus šios statybos padarinių, teisę juos pašalinti teismas suteikė VTPSI statytojo lėšomis. Statytojas su tokiu teismo sprendimu nesutiko ir pateikė apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui.

Apeliaciniam teismui pritarus visiems argumentams dėl SLD išdavimo neteisėtumo, įskaitant ir neatitiktį saugomų teritorijų tipiniams apsaugos reglamentams, statytojui palikta galimybė per vienerius metus (iki 2017-06-08) įteisinti statinį, nustatyta tvarka gaunant naują SLD. Nepavykus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų to padaryti, teks pastatą iki 2017-09-08 nugriauti. Nors iki šių metų rugsėjo bylos dalyviai dar gali pateikti kasacinius skundus, nurodytus argumentus paneigiančių faktų vargiai pasiseks rasti.

Komunikacijos skyrius

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu