Franke

Kviečiame aptarti griežtinamus fluorintų dujų reguliavimo reikalavimus

gesintuvai

Penktadienį, gruodžio 9 d. 13 val. kviečiame visus suinteresuotus asmenis dalyvauti Aplinkos ministerijos organizuojamame nuotoliniame pasitarime, skirtame aptarti Lietuvos poziciją dėl svarbiausių Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų) reglamento pakeitimų. Pasitarimas vyks video konferencijos būdu.

Pasitarime bus pristatyti ES Nr. 517/2014 F-dujų reglamento pakeitimai ir siekiama suformuluoti Lietuvos poziciją dėl svarbiausių pakeitimų, kurie yra susiję su F-dujų gaminių ir įrangos naudojimu variklinių transporto priemonių kondicionavimo sistemose, šilumos siurbliuose, priešgaisrinėje įrangoje. Taip pat bus aptarti nauji F-dujų ir įrangos importo, eksporto kontrolės, kvotų paskirstymo reikalavimai, kvotos kaina, atitikties reikalavimų užtikrinimas. 

F-dujos yra žmogaus sukurtos cheminės medžiagos, itin stipriai prisidedančios prie klimato kaitos. Dažnai F-dujų visuotinis atšilimo potencialas yra kelis tūkstančius kartų didesnis už CO2

Reglamentas keičiamas siekiant griežčiau kontroliuoti, kaip naudojamos F-dujos. Tai padės pasiekti ambicingus klimato neutralumo tikslus, nustatyti laipsniško F-dujų gamybos bei pateikimo rinkai mažinimo tikslus. Taip pat sudarys palankesnes sąlygas užtikrinti numatytus tikslus įgyvendinant neteisėtos prekybos reikalavimus, kvotų sistemos veikimui ir darbuotojų dirbančių su F-dujų įranga mokymo poreikiams, susijusiems su fluorintų dujų alternatyvomis.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt