Franke

Kaune, kultūros paveldo vietovėje, ant pastatų fasadų savavališkai sumontuoti kondicionieriai

kondicionierių montavimas

Kiekvieno miesto puošmena – seni, savitos architektūros, praeitį menantys statiniai kultūros paveldo vietovėse. Šylant klimatui vis daugiau gyventojų nusprendžia ir šiuos pastatus maksimaliai pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimo būdui. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena nusprendusiems ant tokių pastatų fasado įsirengti kondicionierių ar kitą inžinerinį įrenginį, kad šie darbai priskiriami paprastojo remonto statybos darbams, kurie keičia statinio išvaizdą. Prieš  atliekant šiuos darbus būtina parengti darbų projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD).

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pastebi, kad pastaruoju metu padaugėjo savavališko įvairios įrangos,  inžinerinių sistemų (antenų, vėdinimo grotelių, kondicionierių išorinių blokų, rekuperatorių ir kt.) įrengimo ant daugiabučių namų fasado atvejų. Tokie pažeidimai nustatomi ir atliekant patikrinimus kultūros paveldo teritorijose esančiuose pastatuose. 

Statybos inspekcijos pareigūnams atlikus patikrinimus Kaune užfiksuota, kad ant kultūros paveldo vietovėje (senamiestyje) – Rotušės aikštėje – esančio daugiabučio gyvenamojo namo fasado ir šlaitinio stogo savavališkai pritvirtinti keturi kondicionieriai. Taip pat nustatyta, kad neturint SLD išorinis kondicionieriaus blokas sumontuotas ir ant kito kultūros paveldo objekto teritorijoje (Vydūno al., Vilkijoje, Kauno raj.) esančio pastato. Už nustatytus pažeidimus statytojams surašyti savavališkos statybos aktai ir privalomieji nurodymai, jiems bus taikoma administracinė atsakomybė.

Statybos inspekcija informuoja, kad vadovaujantis teisės aktais pastato išvaizdos keitimu laikomi šie darbai: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų nuo 0,2 m2 ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Statybos rūšių apibrėžtys pateiktos Statybos įstatyme, kuriame išaiškinta, statinio paprastasis remontas – statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nurodyta, kad tvarkomieji statybos darbai – statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Taigi įrangos, įvairių konstrukcijų, inžinerinių sistemų tvirtinimas prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato fasado ar ant pastato stogo mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje priskiriamas pastato paprasto remonto darbams keičiantiems pastato išvaizdą, kuriems projektas ir SLD yra privalomi. Statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD, kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, yra laikoma savavališka statyba

Montuojant naujus kondicionierius ar keičiant esamų kondicionierių vietą mieste ant daugiabučio gyvenamojo pastato išorinių sienų (fasadų) taip pat privaloma gauti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (t. y. 50 procentų +1 balsas), įformintą protokolu. Dėl SLD kondicionieriaus įrengimuiišdavimo statytojas turi  kreiptis į savivaldybės administraciją.

Statybos inspekcija informuoja, kad per 2022 metų I-III ketvirčius jau  surašė 419 savavališkos statybos aktų. 2021 m. iš viso surašyti 474, 2020 m. – 374 savavališkos statybos aktai. 

Savavališki statinio paprastojo remonto darbai – vienas iš trijų dažniausių Statybos inspekcijos nustatomų pažeidimų. Statybos inspekcija informuoja, kad daugiau nei 60 proc. visų nustatytų savavališkos statybos atvejų sudaro naujo statinio statyba, 19 proc. – neteisėti statinio rekonstravimo darbai.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt