Franke

Kai kuriuos sprendimus teritorijų planavimo ir statybos klausimais galės priimti savivaldybių merai

Savivaldybių merai statybos klausimai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad nuo 2023-04-01 keičiasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatos – teisė priimti dalį sprendimų iš savivaldybės administracijų direktorių atitenka merams.

Informuojame, kad nuo 2023-04-01 savivaldybių merai (arba jų įgalioti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai), vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymu (TPĮ), priims šiuos sprendimus:

  1. dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo Vyriausybės nustatyta tvarka (TPĮ 20 straipsnio 2 dalis);
  2. dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo (TPĮ 24 straipsnio 5 dalis);
  3. dėl detaliųjų planų patvirtinimo (TPĮ 27 straipsnio 4 dalis);
  4. dėl kitų detaliajame plane numatytų galimų žemės naudojimo būdų nustatymo Vyriausybės nustatyta tvarka (TPĮ 18 straipsnio 5 dalis);
  5. dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo (TPĮ 20 straipsnio 5 dalis).

Taip pat pakeitimais įtvirtinta, kad savivaldybės meras bendrąjį planą ar savivaldybės dalies bendrąjį planą kartu su šiuose dokumentuose suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai vystyti reikalingu preliminariu lėšų poreikiu teikia tvirtinti savivaldybės tarybai (TPĮ 27 straipsnio 3 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau nurodyti TPĮ pakeitimai pradedami taikyti, kai naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmąjį posėdį.

Pažymėtina, kad nuo 2023-04-01 pokyčiai įsigalios ir statybos srityje. Statybos įstatymo pakeitimuose numatyta, kad teisė išduoti specialiuosius reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus, taip pat teisė informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą suteikiama merams ar jų įgaliotiems savivaldybių administracijų valstybės tarnautojams. 

Taigi, vadovaujantis pakeistomis Statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalies, 24, 27 bei 37 straipsnių nuostatomis, nurodytas funkcijas turės vykdyti savivaldybių merai, jeigu tai atlikti jie neįgalios savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų. 

Statybos inspekcija atkreipia savivaldybių dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu statybos srityje nurodytas funkcijas vykdys patys merai arba įgalios tą daryti savivaldybių administracijų valstybės tarnautojus, kurie iki šiol nėra vykdę šių funkcijų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“), apie tai būtina informuoti Statybos inspekciją, kuri suteiks prieigas, reikalingas darbui informacinėje sistemoje.  

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu