Tikkuurila

Įteisinus neįregistruotus gręžinius, bus užtikrinta požeminio vandens kokybė ir saugus tiekimas

Įteisinus neįregistruotus gręžinius, bus užtikrinta požeminio vandens kokybė ir saugus tiekimas

Vyriausybei trečiadienį iš esmės pritarus trijų įstatymų projektams, bus stiprinama požeminių vandens išteklių kiekybinė bei kokybinė apsauga ir užtikrintas saugus jo tiekimas gyventojams. Siūloma įteisinti visus naudojamus, tačiau neįregistruotus ar nelegaliai įrengtus, požeminio vandens gręžinius, kurių Lietuvoje gali būti apie 30 tūkst.

Tai numato Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas, Mokesčio už valstybinius bei gamtos išteklius ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymų pakeitimai. Šių įstatymų paketą Seimui pateikė Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su Seimo nariais Aidu Gedvilu ir Kęstučiu Mažeika.

Įtvirtinus pakeitimus, būtų patvirtinta laikina neregistruotų požeminio vandens gręžinių legalizavimo tvarka. Naujoji tvarka atleistų asmenį nuo administracinių ir ekonominių sankcijų už požeminio vandens išteklių naudojimą iš nelegaliai įrengto gręžinio, kol vyks gręžinio legalizavimo procedūros.

Patikslintas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas sumažintų požeminio vandens (išskyrus mineralinį) ištekliams nustatytą mokesčio koeficientą nuo 10 iki 2 – siūlymas parengtas įvertinus bendruomenių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų skundus, kitų institucijų taikomas sankcijas už panašaus pobūdžio nusižengimus bei teismų praktiką.

Pakeistas Geriamojo vandens tiekimo įstatymas nustatytų savivaldybei arba jos kontroliuojamai vandens tiekimo įmonei 3 metų laikotarpį geriamojo vandens infrastruktūrai perimti. Pastaroji nuostata nebūtų taikoma tais atvejais, kai iš gręžinių išgaunamas požeminis vanduo skirtas individualiam apsirūpinimui.

Nelegaliais laikomi neregistruoti Žemės gelmių registre ar neturintys registre nurodyto savininko gręžiniai. Neturint detalios informacijos apie požeminio vandens išteklių naudojimą, neužtikrinama tinkama požeminio vandens išteklių apsauga ir efektyvi vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo tinklų plėtra. Taip pat kasmet prarandama dalis gamtos išteklių mokesčių.

Vyriausybė siūlo Seimui Įstatymus tobulinti pagal pateiktas pastabas. Jeigu Gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas būtų priimtas Seimo rudens sesijoje, jis įsigaliotų jau nuo š. m. lapkričio 1 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, įpareigoja valstybes nares identifikuoti vandens telkinius, iš kurių per parą paimama 10 m3 ir daugiau vandens, todėl priimti projektai prisidėtų prie europinių reikalavimų įgyvendinimo.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu