Ekoklima

Išaugus savavališkų statybų skaičiui – Statybos inspekcijoje nauji modernūs inspektavimo sprendimai

Išaugus savavališkų statybų skaičiui – Statybos inspekcijoje nauji modernūs inspektavimo sprendimai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) skelbia, kad savavališkų statybų skaičius 2021 m. buvo 30 proc. mažesnis nei prieš dešimtmetį, tačiau ženkliai išaugo per kelerius pastaruosius metus. Skubančius pradėti statybos darbus be jiems būtinų statybą leidžiančių dokumentų (SLD) ar pasiryžusius nukrypti nuo esminių projekto sprendinių Statybos inspekcija įspėja apie gresiančią atsakomybę ir informuoja apie savavališkos statybos inspektavimui pradedamas naudoti modernias technologijas.

Statybos inspekcija pernai nustatė 474 savavališkos statybos atvejus.  Iš jų  51 proc. sudarė neypatingųjų(2020 m. – 44 proc., 2019 m. – 50 proc.,) 41 proc. – nesudėtingųjų (tvorų, terasų, atraminių sienučių) (2020 m. – 44 proc. 2019 m. – 37 proc.) ir 8 proc. – ypatingųjų statinių (2020 m. – 12 proc., 2019 m. – 13 proc.) savavališkos statybos atvejai. Pagal savavališkos statybos rūšis  ir toliau „pirmauja“ nauja statyba – 2021 m. ji sudarė net 64 proc. (2020 m. – 58 proc., 2019 m. – beveik 50 proc.).

Pažymėtina, kad 2013 m. nustatyta 618, 2016 m. – 482, 2019 m.  – 319, o 2020 m. – 374 savavališkos statybos atvejai, taigi nuoseklų pažeidimų mažėjimą pastaraisiais metais keičia nerimą keliančios augimo tendencijos. 

Pastebėtina, kad daugėja savavališkai statomų neypatingųjų statinių  – vis dažniau statytojai rizikuoja pradėti vienbučio ar dvibučio namo statybas neturėdami privalomų SLD arba vykdydami statybos darbus esmingai nukrypsta nuo statinio projekto sprendinių. Statybos inspekcija skelbia, kad 2019 m. savavališkai statyti neypatinguosius statinius ryžosi 183 statybos dalyviai, 2020 m. – 190, o 2021 m. šis skaičius jau perkopė dviejų šimtų ribą (214).  

Atkreiptinas dėmesys, kad statybos dalyvių rizika nesilaikyti teisės aktų nepasiteisino: už nustatytus pažeidimus jiems teko sumokėti administracines baudas, įmokas už savavališkos statybos įteisinimą (jei savavališka statyba galėjo būti įteisinta pagal teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus). Dėl padarytų pažeidimų išaugo savavališkai stačiusių statybos dalyvių rizikingumas, kurį Statybos inspekcijos pareigūnai matuoja Rizikos valdymo informacinės sistemos (RVIS) priemonėmis, o pažeidėjai sulaukia dažnesnių patikrinimų. Be to, papildoma informacija apie juos pateikiama atestuojančioms institucijoms, kurios sprendžia dėl jų kvalifikacijos atestato sustabdymo ar atėmimo.

Statybos inspekcija informuoja, kad pradedami naudoti nauji sprendimai, anksčiausiame statybos darbų etape padėsiantys nustatyti galimas savavališkas statybas bei užkardysiantys keliamą žalą aplinkai ir visuomenei. Savavališkų statybų inspektavimui bus naudojamos bepilotės skraidyklės (dronai), 3D duomenų modeliai, taip pat specialus įrankis, apdorojantis Lietuvos erdvinės informacijos portalo (GIS), 3D modelių, IS „Infostatyba“ ir kitus aktualius duomenis, sudarant galimybę greitai ir paprastai nustatyti galimo pažeidimo vietą atskirose teritorijose. Šių technologijų taikymas sumažins žmogiškųjų išteklių poreikį planuojant ir organizuojant priežiūros veiklą. Veiklos efektyvumui didinti patikrinimų metu nuo balandžio mėn. bus pradėti naudoti planšetiniai kompiuteriai, padėsiantys inspektoriui paprasčiau ir greičiau atlikti objektų patikras. 

Pabrėžtina, kad ir toliau bus planuojami ir vykdomi reidai – viena iš svarbiausių priemonių, skirta užkirsti kelią savavališkoms statyboms ir jų keliamai žalai vietovėse, kuriose pažeidimai gali sukelti didžiausią žalą aplinkai ir visuomenei.

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu