Tikkuurila

Įmonės gali gauti kompensaciją už įdiegtas energijos taupymo priemones

energijos taupymo priemonės

Įmonės, kurios yra atlikusios energijos vartojimo auditus ir  šiemet įsidiegę energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kviečiamos teikti paraiškas ir gauti paramą. Paramos dydis – iki 200 tūkst. eurų. Kompensacijos privatiems juridiniams asmenims bus skiriama atsižvelgiant į sutaupytą elektros, šilumos arba gamtinių dujų energiją.

Šiam kvietimui iš Klimato kaitos programos yra numatyta 13 mln. eurų, o parama bus skiriama tol, kol pasibaigs kvietime numatytos lėšos, tad įmonės skatinamos nedelsti ir teikti paraiškas.

Šis skatinimas prisidės prie nacionalinių energijos efektyvumo didinimo tikslų – Lietuva turi pasiekti, kad 2030 m. pirminės ir galutinės energijos intensyvumas būtų 1,5 karto mažesnis negu 2017 m.  Taip Lietuvos energijos produktyvumo vidurkis priartėtų prie ES vidurkio. Taip pat siekiama, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. šalyje būtų sutaupyta ne mažiau nei 27  TWh galutinės energijos

Valstybės kompensacija gali būti skiriama juridiniams asmenims, kurie nuo šių metų sausio 1 d. modernizavo apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įrangą, įgyvendindami energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Taip pat gali būti kompensuojama už šių projektų žymėjimo ir viešinimo išlaidas bei pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidas.

Juridiniai asmenys, norintys gauti paramą turi būti atlikę energijos vartojimo auditą, atliktą pagal patvirtintą metodiką ne anksčiau nei 2017 m. sausio 1 d. Šioje ataskaitoje nurodytos energijos efektyvumo priemonės turi būti įdiegtos iki paraiškos pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei šių metų sausio 1 d.

Vienam pareiškėjui gali būti kompensuojama iki 200 tūkst. eurų. Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh ir daugiau per metus.

Siekiant nacionalinių energijos sutaupymo tikslų būtina toliau didinti energijos suvartojimo efektyvumą visose pagrindinėse Lietuvos ūkio srityse – pramonėje, transporte, žemės ūkyje, paslaugų ir namų ūkių sektoriuose.

Daugiau informacijos apie paraiškos teikimą Aplinkos projektų valdymo agentūros puslapyje.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu