Anza

Įmonės dar gali suskubti pateikti prašymus fluorintų dujų kvotoms 2024 metams

Fluorintų dujų kvotos

Aplinkos ministerija primena, kad įmonės, norinčios teikti rinkai fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujas) 2024 metais, gali teikti prašymus iki vasario 20 d.

Europos Komisija paskelbė, kad įmonės, norinčios gaminti, importuoti ar eksportuoti daugiau kaip 100 tonų COekvivalento F-dujų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų I priedo 1 skirsnyje, Europos Sąjungos rinkai ir nėra registruotos F-dujų registre, turi pateikti prašymą registruotis iki 2023 m. vasario 20 d., kad galėtų pretenduoti į 2024 m. kvotą.

Pateikus registracijos paraišką pasibaigus šiam terminui nebus įmanoma užtikrinti, kad galutinis sprendimas dėl registracijos galės būti priimtas iki deklaracijų teikimo laikotarpio pabaigos, todėl kvota nebus suteikta. Daugiau informacijos apie registraciją F-dujų registre.

Įmonės, siekiančios gauti teikimo rinkai kvotą, F-dujų registre privalo užpildyti deklaraciją apie planuojamą importuoti ar eksportuoti F-dujų kiekį 2024 metais. Šių deklaracijų teikimas sistemoje prasidės nuo 2023 m. kovo 6 d. ir tęsis iki balandžio 5 d. Daugiau informacijos, kaip pateikti deklaraciją F-dujų registre.

Tik laiku ir tinkamai užpildytos deklaracijos bus laikomos galiojančiomis ir remiantis jose pateiktais duomenimis įmonėms bus paskirstytos kvotos. Europos Komisija F-dujų registre įmonėms praneš, kokio dydžio kvota jom paskirstyta 2024 m.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu