Anza

Gyventojų šilumos gamybos įrengimų atnaujinimui numatyta 7 mln. Eurų

Gyventojų šilumos gamybos įrengimų atnaujinimui numatyta 7 mln. Eurų

Energetikos ministerija praneša, kad š. m. sausio 10 d. gyventojai vėl galės teikti paraiškas gauti kompensacijas senų ir neefektyvių šilumos gamybos katilų, naudojančių biokurą, keitimui  į efektyvesnius atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius įrenginius ir taip sumažinti patiriamas išlaidas namų šildymui.

Šiam kvietimui iš Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų  planuojama skirti 7 mln. eurų. Paraiškas bus galima teikti iki vasario 11 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA).

Energetikos ekspertų  vertinimu, priklausomai nuo seno šildymo katilo stovio, jį pakeitus į šilumos siurblį, energijos efektyvumo padidėjimas gali siekti iki 6 kartų, o  pakeitus nauju 5 klasės biokuro katilu –  iki 2 kartų.

Senus biokuro katilus siūloma pasikeisti į naują efektyvų 5 klasės biokuro katilą arba šilumos siurblį (oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo). Norint gauti kompensaciją, nuo gyvenamojo namo, kuriame norima keisti katilą, statybos pabaigos ir jo registracijos

Nekilnojamojo turto registre  turi būti praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti paraiškas (registracijos formas) dienos ir pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų.

Energetikos ministerija atkreipia dėmesį, kad jei namų ūkis, registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyvus katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t. y. tik į šilumos siurblį.

Gyventojai, kurie vykdo savo namo rekonstrukciją, paraišką gali teikti tik tuo atveju, jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc. Gyventojams kompensuojama net 50 proc. diegiamo naujo šilumos gamybos įrenginio kainos.

Energetikos ministerija siekia nuolat ir nuosekliai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones ir taip siekia sukurti palankias sąlygas ir paskatas tam, kad gyventojai galėtų įsidiegti netaršias, mažiau energijos vartojančias technologijas. Tokiu būdu, ne tik užtikrinamas taupesnis ir racionalesnis energijos vartojimas nacionaliniu mastu, mažinama oro tarša, tačiau ir sudaromos sąlygos  gyventojams sumažinti savo išlaidas šildymui, naudojant efektyviausias šilumos gamybos technologijas.

Gyventojams kompensacija skiriama ne pagal faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas ) nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įsirengti įrenginio vardinės galios (kW). Gyventojams kompensuojama net 50 proc. diegiamo naujo įrenginio išlaidų.

Paraiškas bus galima teikti per Agentūros informacinę sistemą APVIS.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu