Ekoklima

Gyventojai kviečiami kreiptis dėl šilumos punktų atnaujinimo

šilumos punktų atnaujinimas

Šilumos punktas yra vienas esminių namo vidaus inžinerinių įrenginių, tiesiogiai susijusių su karšto vandens ir šilumos tiekimu. Efektyviai veikiantis šilumos punktas užtikrina kokybišką šilumos tiekimą Jūsų būstui ir efektyvų šilumos energijos vartojimą. Atnaujinus šilumos punktą su priklausomąja sistema (elevatorinį) arba atnaujinus jau automatizuotą būtų galima sutaupyti apie 15 proc. šilumos energijos.

Jeigu daugiabučio namo šilumos punktas yra neautomatizuotas, jo įrenginiai negali tinkamai reaguoti į lauko temperatūros pokyčius. Tokiu atveju efektyviai reguliuoti gyventojams tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį yra sunku arba net neįmanoma, o tokio tipo sistema tikrai nepadeda taupyti šilumos namuose.

Kodėl verta automatizuoti šilumos punktus?

  • Automatizavus šilumos punktą, šildymo sistemoje automatiškai palaikoma vartotojo pasirinkta norima temperatūra. Taip pat galima programuoti individualius vartotojo nustatymus (pavyzdžiui, nustatyti žemesnę temperatūrą naktimis). Patalpos neperšildomos pereinamuoju metu – šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje.
  • Automatizuoto šilumos punkto šilumos sistemų balansavimo įranga suteikia galimybę tolygiai reguliuoti namo vidaus sistemos srautus, cirkuliuojančius šildymo sistemoje, ir užtikrinti, kad visas namo patalpas pasiektų vienodas šilumos kiekis. Tai leidžia išvengti problemos, kai vienoje pastato dalyje radiatoriai būna perkaitinami, o kitoje nepakankamai šyla. Tinkamai sumontuota ir prižiūrima šilumos balansavimo įranga daugiabutyje name leidžia tolygiai paskirstyti šilumą ir ekonomiškai ją vartoti bei taupyti.
  • Automatizuotų šilumos punktų valdytojai turi galimybę patys priimti sprendimą dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos. Butų/patalpų savininkai sezono pradžią ir pabaigą, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, gali nustatyti savo nuožiūra, butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (turi būti surinkta 50 proc. + 1 butų savininkų balsų).

Mūsų duomenimis, šiuo metu Vilniaus mieste yra apie 500 senų, nusidėvėjusių šilumos punktų, kuriuos būtina atnaujinti. Tam institucijos siūlo net keletą paramos programų, kurios finansuotų ženklią dalį išlaidų, reikalingų priklausomų šilumos punktų modernizavimui.

Vilniaus miesto savivaldybės parama 

Ši programa remia daugiabučių ir individualių (vienbučių ir dvibučių) gyvenamųjų namų šilumos punktų su priklausomąja sistema atnaujinimą (modernizavimą) ir balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą. Namų, atitinkančių šias sąlygas sąrašą, galite rasti čia.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.
Kreipimosi terminas: 2023 m. rugpjūčio 31 d.  Dėl paramos kreiptis: el. p. modernizavimas@chc.lt
Paramos tvarkos aprašą rasite čia

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama 

Ši programa remia daugiabučių namų, pastatytų pagal iki 1993 metus galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie neturi galimybės reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą.

Jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės:

  • šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
  • individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
  • karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.
Kreipimosi terminas: nuo 2022 m. liepos 28 d. 8:00 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 24:00 val. arba kol pakaks skirtų lėšų paramai
Paramos tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite čia

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu