Anza

Europos Komisija siūlo griežčiau kontroliuoti ozono sluoksnį ardančias medžiagas

ozono sluoksnį ardančios medžiagos

Europos Komisija pateikė naują pasiūlymą, kaip pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų. Siekiant griežčiau kontroliuoti ozono sluoksnį ardančias medžiagas, siūlomos priemonės sumažinti šių medžiagų emisijoms.

Nustatomas naujas reikalavimas ozono sluoksnį ardančias medžiagas surinkti iš izoliavimo putų renovuojant ar griaunant pastatus ir jas sutvarkyti. Modernizuojama licencijavimo sistema, numatant ją suderinti su Europos vieninga muitinės sistema. 

Taip pat bus stiprinama reikalavimų įgyvendinimo priežiūra, numatyta stiprinti kovą su neteisėta veikla. Ataskaitų teikimo reikalavimus siūloma taikyti didesniam medžiagų ir veiklos rūšių skaičiui. Panaikinus ozono sluoksnį ardančių medžiagų kvotų ir registracijos reikalavimus mažėtų administracinė našta ūkio subjektams ir institucijoms. 

Lietuva parengė pirminę poziciją dėl pasiūlymo keisti ozono sluoksnį ardančių medžiagų reglamentą ir ją suderino su suinteresuotomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Pritariama daugeliui naujojo reglamento nuostatų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimų priežiūros stiprinimui, administracinės naštos mažinimui, atsisakant perteklinių, nebeaktualių reikalavimų. 

Daugiausia susirūpinimo Lietuvai gali kelti reikalavimas surinkti ir sutvarkyti izoliavimo putas, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų. Reikalavimą siūloma taikyti dviejų tipų plokštėms, kuriose yra putų su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis: metalu dengtoms plokštėms ir sluoksniuotosioms plokštėms. Pirminiais vertinimais, mūsų šalyje nebuvo plačiai naudojamos putos su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis, tačiau būtina atlikti situacijos analizę, surinkti duomenis ir parengti išvadas dėl šių medžiagų surinkimo ir jų tvarkymo.

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos yra žmogaus sukurtos cheminės medžiagos – chloro fluoro angliavandeniliai ir kiti organiniai halogenų junginiai bei jų mišiniai. Praeityje jos naudotos šaldymo ir oro kondicionavimo sektoriuje, gaisro gesinimo priemonėse, gaminant putplasčius, aerozolius, kenkėjams naikinti ir kitoms reikmėms. 

Šiuo metu ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamyba ir naudojimas draudžiami, išskyrus tam tikras išimtis. Ozono sluoksnį ardančios medžiagos skatina ozono skilimą stratosferoje ir ardo ozono sluoksnį. Be to, šios medžiagos prisideda prie šiltnamio efekto ir skatina klimato kaitą.

Ozono sluoksnį ardančias medžiagas pasaulyje reglamentuoja Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kurį Lietuva ratifikavo 1994 m. 

Pasiūlymo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reglamento svarstymuose dalyvaus ir dėl jo nuostatų turės susitarti visos Europos Sąjungos valstybės narės, įskaitant Lietuvą. Pasiūlymas bus priimtas vadovaujantis įprasta teisėkūros procedūra.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu