Ekoklima

Energetikos ministerija kreipėsi į VERT dėl „Ignitis“ veiksmų elektros rinkos demonopolizavimo procese

Energetikos ministerija kreipėsi į VERT dėl „Ignitis“ veiksmų elektros rinkos demonopolizavimo procese

Reaguodama į gautus energijos vartotojų nusiskundimus ir siekdama užtikrinti, kad visi elektros tiekėjai turėtų lygias konkurencijos sąlygas, Energetikos ministerija kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT) prašydama įvertinti, ar UAB „Ignitis“, kaip visuomeninis tiekėjas ir nepriklausomas tiekėjas, nepiktnaudžiauja savo padėtimi siųsdamas informaciją apie nepriklausomo elektros energijos tiekimo pasiūlymus.

Energetikos ministeriją paskutiniu metu pasiekė pasikartojantys elektros energijos vartotojų nusiskundimai dėl UAB „Ignitis“ veiksmų. Vartotojai skundžiasi „Ignitis“, kaip bendrovės vykdančios elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklą, siunčiamais nepriklausomo elektros energijos tiekimo pasiūlymais, nors šie vartotojai nėra patekę į pirmąjį dereguliavimo etapą. Nusiskundimuose taip pat pažymima, kad šie vartotojai nėra davę sutikimo, kad jų duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams, todėl keliamas klausimas kokiu būdu ir kokiu pagrindu „Ignitis“ įgijo ir naudojasi šiais asmeniniais vartotojų duomenis.

Energetikos ministerija primena, kad nuo birželio 1 d. įsigaliojo Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais palaipsniui iki 2023 m. Lietuvoje yra atsisakoma kainų reguliavimo mažmeninėje elektros energijos rinkoje, todėl buitiniai vartotojai turės pasirinkti nepriklausomus elektros energijos tiekėjus ir sudaryti su jais elektros energijos tiekimo sutartis už konkurencingą nereguliuojamą kainą.

Pažymėtina, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. elektros tiekėją pasirinkti turi tie buitiniai vartotojai, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas objekte laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. yra ne mažesnis kaip 5 000 kWh, taip pat buitiniai vartotojai, kurių objektai prijungti prie vidutinės įtampos elektros tinklų, išskyrus pažeidžiamus vartotojus. Tokių vartotojų Lietuvoje apie 98 tūkst. Šie gyventojai iki rugpjūčio 1 d. gavo pranešimus iš visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis“, o iki rugpjūčio 31 d. turėjo išreikšti nesutikimą, jei nesutiko pasidalinti savo elektros naudojimo duomenimis su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais. Visi kiti elektros energijos vartotojai, nepatekę į pirmąjį etapą, taip pat gali savarankiškai apsispręsti rinktis nepriklausomą tiekėją jau ir šiais metais, tačiau minėti išankstiniai pranešimai jiems nebuvo siunčiami.

Energetikos ministerija, kaip valstybės politikos elektros energetikos sektoriuje formuotoja, siekia, kad elektros energijos rinka veiktų efektyviai, o perėjimas prie mažmeninės elektros tiekimo rinkos būtų sklandus ir skaidrus. Laikantis Energetikos įstatyme ir Elektros energetikos įstatyme nurodytų lygiateisiškumo, veiksmingos konkurencijos užtikrinimo, vartotojų teisių apsaugos, objektyvumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų, turi būti sudarytos vienodos verslo sąlygos visiems nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams ir laiku užkertamas kelias piktnaudžiauti padėtimi rinkoje ar kitokiais veiksmais daryti neigiamą įtaką efektyviai konkurencijai tarp elektros energijos rinkos dalyvių.

Energetikos ministerija kreipėsi į VERT su prašymu įvertinti, ar „Ignitis“, kaip visuomeninis tiekėjas ir (ar) nepriklausomas tiekėjas, nepiktnaudžiauja savo padėtimi.

VERT pagal kompetenciją atlieka veiklos elektros energetikos sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas, bei užtikrina reguliuojamosios energetikos veiklos vykdymo bei elektros energetikos įmonių ir vartotojų teisių ir pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu