Anza

Eglė Kuklierienė išrinkta Priežiūros institucijų asociacijos valdybos nare

Priežiūros institucijų asociacija

2023-04-27 Priežiūros institucijų asociacijos visuotiniame narių susirinkime, valdybos nare buvo išrinkta Eglė Kuklierienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkė.

Primename, kad Priežiūros institucijų asociacija (PIA) buvo įsteigta 2022-11-14 ūkio subjektų veiklos priežiūrą įgyvendinančių institucijų iniciatyva. Tai savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, kuri šiuo metu sutelkusi 16 skirtingose verslo srityse ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų, siekia užtikrinti vienodą verslo priežiūros politikos įgyvendinimą, skatinti taikomų priežiūros procesų pažangą bei modernių verslo priežiūros priemonių taikymą. Bendradarbiaudami ir dalindamiesi veiklos patirtimi ir tarpusavio pagalba, verslo priežiūros institucijos ir šios srities ekspertai kuria priežiūros geraisiais veiklos pavyzdžiais grįstą aplinką, kurioje visuomenė, verslas ir institucijos įgyja nepamatuojamą naudą, kurios valstybės įstaigos negautų jokiais iš šalies privataus sektoriaus vykdomais mokymais. 

„Dėkoju PIA nariams už išreikštą pasitikėjimą ir džiaugiuosi galimybe prisidėti prie svarbių pokyčių verslo priežiūros srityje. Veikla šioje asociacijoje suteiks dar daugiau perspektyvaus bendradarbiavimo galimybių priimant valstybės mastu reikšmingus sprendimus“, – teigia Eglė Kuklierienė.

E. Kuklierienė prisijungs prie jau anksčiau išrinktų PIA valdybos narių: Geniaus Lukošiaus, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus, Dariaus Kuliešiaus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarybos pirmininko pavaduotojo, Giedriaus Kadziausko, Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ir Godos Aleksaitės, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorės. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, renkamas trejiems metams.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt