Franke

Didėjant savivaldybių, kuriose paskelbtas karantinas skaičiui, Statybos inspekcija skelbia darbo organizavimo pokyčius

statybos inspekcija

Siekdama sumažinti riziką COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui ir apsaugoti darbuotojų sveikatą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) skelbia apie darbo organizavimo pasikeitimus.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. V-1942 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ ir Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis parengta tvarka Statybos inspekcija informuoja, kad:

1. Darbuotojai, kuriems dėl darbo pobūdžio nėra būtinybės atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, dirba nuotoliniu būdu.

2. Neteikiamos konsultacijos asmenų aptarnavimo vietose, tačiau klientai kviečiami konsultuotis statybų ir teritorijų planavimo klausimais šiais būdais:

– bendrąja konsultavimo linija telefonu (8 5) 207 3333;

-Statybos inspekcijos interneto svetainėje http://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/elektroninis-paklausimas;

– socialiniame tinkle https://www.facebook.com/statybosinspekcija;

– elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;

– siunčiant klausimus raštu adresu: A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius.

Atkreipiame dėmesį, kad Statybos inspekcijos padaliniuose tose savivaldybių teritorijose, kuriose Vyriausybės nutarimu paskelbtas karantinas, nepriimami dokumentai asmenų aptarnavimo vietose, išskyrus paštu gaunamus dokumentus. Klientai Statybos inspekcijai dokumentus gali pateikti kitais būdais:

– paštu;

– elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;

– prašymai dėl nuotoliniu būdu teikiamų administracinių paslaugų teikiami per šias informacines sistemas: Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR).

Statybos inspekcijos padaliniuose Utenoje, Maironio g. 9, Alytuje, Naujoji g. 2 ir Panevėžyje, Respublikos g. 38 (juose dirba Administravimo skyriaus darbuotojai), kurie yra teritorijose, kur karantinas nepaskelbtas, asmenų teikiami dokumentai asmenų aptarnavimo vietose priimami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

a) priimama tik po 1 atvykusį asmenį, išskyrus atvejus, kai asmuo yra neįgalus ir kreipiasi į Statybos inspekciją kartu su lydinčiu asmeniu, taip pat jei asmeniui reikalingas vertėjas ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

b) į Statybos inspekciją atvykę asmenys informuojami apie asmens higienos laikymosi būtinybę (kosėjimo, čiaudėjimo etiketas, būtinas rankų dezinfekavimas dezinfekciniu skysčiu, būtinas veido apsaugos priemonių dėvėjimas ir kt.), taip pat kad būtų laikomasi lankytojų ir aptarnaujančių darbuotojų fizinio kontakto ribojimo (ne mažesnis nei 1 metro atstumas), išskyrus atvejus, kai aptarnavimo vietoje darbuotojas nuo lankytojo yra atskiriamas pertvaromis;

c) prieš aptarnaujant asmenis Statybos inspekcijos padaliniuose, esant galimybei, matuojama kūno temperatūra (bekontakčiu termometru). Nustačius karščiavimą, atvykęs asmuo neaptarnaujamas, jam nurodoma palikti patalpas, termometras nedelsiant dezinfekuojamas.

Statybos inspekcija primena, kad dėl aktualių teisės aktų nuorodų galima kreiptis įstaigos interneto svetainėje įdiegtos realaus laiko susirašinėjimo platformos priemonėmis http://vtpsi.lrv.lt/tiesiogines-konsultacijos-internetu-del-teises-aktu-aktualiu-redakciju-nuorodu.

Pasitikrinti, ar konkreti statybos teritorija (žemės sklypas) patenka į teritorijų, kuriose privalomas SLD, ribas, galima naudojantis Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapiais https://www.geoportal.lt/geoportal/ arba regionų geoinformacinės aplinkos „Regia“ žemėlapiais https://www.regia.lt/lt/. Informacija apie žemės sklypo patekimą į nurodytas teritorijas nurodoma ir Nekilnojamojo turto registro išraše.

Norėdami sužinoti, ar naujai statybai privalomas SLD, informacijos galite ieškoti http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/416549?lang=lt.

Kitais klausimais galite kreiptis bendruoju tel. (8 5) 272 2748, o esant būtinumui susisiekti su konkrečiu(-iais) Statybos inspekcijos darbuotoju(-ais), jų kontaktinius duomenis galima rasti interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt.

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu