Tikkuurila

Dėl nuomos mokesčių ir delspinigių už nuomą skaičiavimo karantino metu

Dėl nuomos mokesčių ir delspinigių už nuomą skaičiavimo karantino metu

VĮ Turto bankas (toliau – Turto bankas) gauna nemažai prašymų sustabdyti/atidėti nuomos mokesčio ir/ar delspinigių mokėjimą dėl Lietuvoje prastėjančios epidemiologinės situacijos ir įvedamų veiklos apribojimų. Turto bankas pasirengęs bendradarbiauti, siekiant sumažinti nuomininkams tenkančią ekonominės veiklos apribojimo finansinę naštą, tačiau šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra priėmusi atitinkamų teisės aktų, leidžiančių Turto bankui taikyti nuomos mokesčio ir/ar delspinigių lengvatas.

Informuojame, kad Turto bankas, disponuodamas valstybei nuosavybės teise priklausančiu ir jo patikėjimo teise valdomu turtu, privalo griežtai laikytis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. Ši pareiga kyla iš Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – VSTVNDĮ) 9 straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės principo, taip pat kitų šiame straipsnyje įtvirtintų disponavimo viešąja nuosavybe principų – visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo. Disponavimas valstybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu atliekamas pagal viešosios teisės principą, specialia VSTVNDĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Turto bankas šiuo metu negali tenkinti tokio pobūdžio prašymų, tačiau tokia galimybė gali atsirasti ateityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus atitinkamus teisės aktus.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu