Ekoklima

Daugiabučio namo gyventoja Kaune kapitalinio remonto darbus vykdė be kapitalinio remonto projekto ir jo ekspertizės

Kapitalinis remontas daugiabutyje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) įspėja, kad savavališkai griaunant sienas daugiabutyje name galima pakenkti pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui, sukelti grėsmę pastato gyventojų saugumui, padaryti žalos jų turtui. Statybos inspekcijos specialistai primena, kad prieš atliekant kapitalinio remonto darbus daugiabutyje gyvenamajame name visų pirma privaloma parengti kapitalinio remonto projektą. Ketinant remontuoti ypatingąjį statinį arba jei daugiabutis namas yra neypatingasis statinys ir kapitaliniam remontui neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), privaloma atlikti ir kapitalinio remonto projekto ekspertizę. 

Statybos inspekcija praneša, kad su statytojos aplaidumu šį sykį susidūrė Kauno mieste. Gauto pranešimo pagrindu atlikus patikrinimą daugiabučio gyvenamojo namo bute Plechavičiaus g., Kaune, inspektoriai nustatė, kad patalpose neteisėtai vykdomi kapitalinio remonto darbai: laikančioje sienoje praplatinta durų anga. Atsižvelgiant į tai, kad patikrinimo metu statytoja nepateikė privalomųjų dokumentų atliktiems statybos darbams, buto savininkei surašytas privalomasis nurodymas parengti kapitalinio remonto projektą ir atlikti projekto ekspertizę. Statytojai už nustatytus pažeidimus bus taikoma administracinė atsakomybė. 

Statybos inspekcija primena, kad laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name, nekeičiant pastato išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan.), yra priskiriamas statinio kapitalinio remonto darbams. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis. Ruošiantis kapitalinio remonto darbams daugiabučiame name, būtina turėti statinio kapitalinio remonto projektą. Kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktas būtinas, ketinant remontuoti ypatingąjį statinį arba jei daugiabutis namas yra neypatingasis statinys ir kapitaliniam remontui neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD). 

Statybos inspekcija primena, kad SLD atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas šiais atvejais:

 • ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda;
 • ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), kai įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos;
 • kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui;
 • statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį);
 • atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, kai keičiama pastato išvaizda;
 • atliekant nesudėtingojo pastato kapitalinio remonto darbus, kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį ar ypatingąjį pastatą.

Daugiabučio namo laikančiosios konstrukcijos (sienos) yra bendra visų savininkų nuosavybė, tad prieš pradedant darbus, būtina pasirūpinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu (50 proc. + 1 savininkų sutikimu) dėl kapitalinio remonto projekto įgyvendinimo (bendrojo naudojimo objektų pertvarkymo).

Savavališkai išgriovus laikančiąsias sienas gresia didelės baudos. Baudą galima užsitraukti tais atvejais, kai paprastasis ar kapitalinis remontas atliktas savavališkai, t. y. be SLD (kai jis privalomas) arba turint SLD, bet statybos darbai atlikti ne pagal projektą, pagal kurį išduotas SLD, taip pat, jei griaunamos sienos be projekto, kuris yra privalomas nors SLD ir nereikalingas. 

Primename, kur derėtų kreiptis konkrečiu atveju:

 • dėl statybos vykdymo teisėtumo griaunant sienas – į namo administratorių arba Statybos inspekciją;
 • dėl atitinkamos rūšies statinio projekto parengimo – į projektuotoją;
 • dėl parengto statinio projekto ekspertizės – į atestuotas ekspertizės įmones;
 • dėl SLD išdavimo – į savivaldybės administraciją;
 • dėl pasitikslinimo, kokiai statinio statinių kategorijai (ypatingųjų ar nesudėtingųjų) priskiriamas daugiabutis, kuriame bus griaunamos sienos, – į projektuotoją arba paskirtą namo techninį prižiūrėtoją; šiuos duomenis taip pat galima rasti Nekilnojamojo turto registre;
 • dėl nustatymo, ar daugiabučio gyvenamojo namo siena yra statinio laikančioji (nelaikančioji) konstrukcija – į namo techninį prižiūrėtoją, projektuotojus arba ekspertus; 
 • dėl keliamo triukšmo griaunant sienas – į savivaldybės administraciją, policiją.

Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis nustato atsakomybę už viešosios rimties trikdymą – triukšmą keliantys veiksmai vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu gyvenamosiose patalpose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų.

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu